Hoitajaliitot vaativat vastuullisuutta vieraskielisten hoitajien kielitaidon varmistamiseksi – ”Kun päästään Helsinki-Vantaan lentokentälle, rekrytointifirman hanskat tipahtavat”

Hoitajapula lisää painetta työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi sosiaali- ja terveysalalla. Selkeää suomen tai ruotsin kielen taitoa koskevaa sääntelyä ei kuitenkaan ole.
Hoitajaliitot peräänkuuluttavat päätöksiä, joilla muunkielisen työvoiman kielitaitoa voitaisiin parantaa. Liittojen mukaan se varmistaisi potilasturvallisuuden lisäksi muualta tulevien kotoutumista Suomeen.