Tutkijaryhmä löysi 13 Suomelle uutta kääväkästä – Oulusta löytyi loukkokääpä, joka on vasta lajin toinen havainto koko maailmasta

Sieniä löydettiin ­nyhäkkä-,­ ­murukka-, ­kurokka-, piilonen-, kahvikka- ja livakkasukuihin. ­Maailman sienilajeja tunnetaan vielä vähän.
Kajaanissa kuvattu Pseudotomentella alobata.