Suomalainen sika- ja siipikarjatalous aiheuttaa yhä vähemmän metsäkatoa – ulkomaisen soijan käyttö vähentynyt

Suomalaisessa maataloudessa on erityispiirteitä ja keinoja, jotka ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta. Peltojen runsailla pientareilla ja karjan lannalla on osansa kokonaisuudessa.
Tilaajalle
Nurmen tuottaminen märehtijöille luo Suomessa monimuotoisuutta, täydentää viljelykiertoa ja sitoo hiiltä peltoihin.