Uhanalaisten kalojen pyynnin sääntelyä tiukennetaan

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee kiireellä muutosta kalastusasetuksen alamittasäädöksiin, jotta uhanalaiset ja heikentyneet kalakannat vahvistuisivat. Muutokset koskisivat ainakin meri- ja järvitaimenta, järvilohta sekä saimaannieriää.