Ympäristö

MTK vahvistaisi maanomistajien oikeuksia uudessa kaivoslaissa – "Ei pitäisi syntyä tilannetta, ettei hankkeesta tiedetä alueella mitään”

MTK:n mielestä olisi syytä tutkia malminetsinnän varausilmoituksista luopumista. Niistä ei nykylain mukaan kuulla maanomistajaa, eikä niistä voi valittaa.
GTK
Kairattuja kivinäytteitä. Kairauksia ei saa tehdä vielä ensimmäisessä malminetsinnän varausvaiheessa.

MTK ajaa uuteen kaivoslakiin maanomistajien oikeuksien parantamista. Järjestö kieltäisi malminetsintävarauksen tehneiden kaivosyhtiöiden edustajien hiippailun pelloilla ilman maanomistajan lupaa.

”Missään vaiheessa ei pitäisi syntyä tilannetta, ettei hankkeesta tiedettäisi alueella yhtään mitään”, lakimies Leena Kristeri MTK:sta sanoo.

Järjestön mielestä olisi syytä tutkia malminetsinnän varausilmoituksista luopumista. Niistä ei nykylain mukaan kuulla maanomistajaa, eikä niistä voi valittaa.

”On tärkeää, että malminetsintää tehdään, mutta samalla maanomistajan oikeusturvan pitää olla kunnossa.”

MTK vaatii elinkeinoille parempaa suojaa laajemmalla lupaharkinnalla. ”Kaivoslain mukaisia lupia ei saisi myöntää alueille, joilla toiminta haittaa olennaisesti muita elinkeinoja.”

MTK haluaisi, että pelkkää etsintääkin tekevät kaivosyhtiöt pitäisivät vuosittain yleisötilaisuuden, jossa kerrottaisiin muun muassa ympäristövaikutuksista, tuloksista, esiintymästä, suunnitelluista töistä ja niiden vaikutuksista.

”Kaivoslupaan saisi lisätä määräyksiä ympäristövaikutusten ja elinolojen heikentymisen estämiseksi. Lupapäätöksessä tulisi myös vastata kuulemisessa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin”, Kristeri luettelee.

Kaivoslain uudistuksen piti valmistua vuonna 2020. Valmistelu vaatii kuitenkin lisää aikaa, joten tähtäintä siirrettiin vuoden 2021 loppuun. Muun muassa kansalaiskuuleminen aiheutti vyöryn.

Kaivosvastaisuus on synnyttänyt useita kansanliikkeitä, esimerkkeinä Saimaa ilman kaivoksia, Ei kaivoksia käsivarteen ja Pro Heinävesi. Kansalaisten tekemän aloitteen Kaivoslaki Nyt eduskunta hylkäsi. Siitä huolimatta eduskunta poimi aloitteesta useita kohtia ohjaamaan kaivoslain uudistusta.

Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa luontoarvoiltaan korvaamattomien sekä elinkeinoille ja asumiselle tärkeiden alueiden säilymisen sekä korvauskäytäntöjen oikeudenmukaisuuden kaivostoiminnan haittojen kärsijöille.

Lue lisää

Ensi vuoden lakiuudistukset tehostavat jätteiden kierrätystä sekä luonnon ja eläinten suojelua – "Maankäyttö- ja rakennuslaki tulee lausunnolle maaliskuussa, jolloin maanomistajien on syytä ottaa asioista selvää"

Kaivoslain turvattava elämä maaseudulla

Saraksen tilan pakkolunastus oli pettymys MTK:lle – järjestön mielestä kunnat tienaavat polkemalla maanomistajien oikeuksia

Telia ei koskaan rakenna ilman lupaa