Ympäristö

Kasvihuonepäästöt laskivat lähes kymmenyksellä viime vuonna, hiilinielu paisui hakkuiden supistuessa

Suomi päästi viime vuonna kolmanneksen vähemmän kasvihuonekaasuja kuin vuonna 1990.
Markku Pulkkinen
Suomen nettohiilinielu kasvoi viime vuonna peräti 56 prosenttia hakkuiden vähetessä edellisvuodesta.

Kasvihuonepäästöt vähenivät Suomessa viime vuonna yhdeksän prosenttia, ilmenee Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Suomen kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat viime vuonna 48,3 miljoonaa hiilidioksiditonnia, kun ne toissa vuonna olivat 53 miljoonaa hiilidioksiditonnia.

Vuoden 1990 vertailutasosta tultiin alas kolmannes.

Tilastokeskuksen mukaan päästöjen vähenemistä selittää muun muassa lämmin talvi ja sähköntuotantorakenteen muutokset. Suoraa koronapandemian synnyttämää päästövähenemää ei ole saatavilla, mutta Tilastokeskuksen mukaan poikkeusolot näkyivät liikenteen päästöissä laskuna.

Suomessa suurin päästölähde on energiasektori, jonka päästöt olivat ennakkotietojen mukaan vajaat 35 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Energiasektorin päästöissä tultiin alas yli 10 prosenttia toissa vuoden tilanteesta. Vuodesta 2003 päästöt ovat puolittuneet.

Myös teollisuudessa päästöt olivat laskussa. Kasvihuonekaasuja syntyi hieman yli viisi miljoonaa tonnia. Maatalouden vajaan seitsemän miljoonan tonnin päästöt olivat toissa vuoden tasoa.

Samaan aikaan myös maankäytön, maankäytön muutosten ja metsätalouden nettonielu (LULUCF) kasvoi huomattavasti hakkuiden vähentymisen seurauksena. Nettonielu oli –23 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Vuonna 2019 nettonielu oli vajaat –15 miljoonaa hiilidioksiditonnia, joten nielu kasvoi peräti 56 prosenttia.

Tilastokeskus toteaa, että tähänastisten tietojen perusteella Suomi olisi täyttämässä EU:n päästökaupan ulkopuolisia päästöjä koskevat päästövähennysvelvoitteensa, jotka koskevat kautta 2013–2020.

Lue lisää

Hyvä metsänhoito tuottaa myös lajikirjoa

HS: Markku Ollikainen kohdistaisi päästöpäätökset rehuntuottajille

Komissiolta vuotanut lulucf-paperi esittää EU-maille kansallisia hiilinielutavoitteita – "Maakohtaisista luvuista tullaan käymään vääntöä"

Suomalaiset mepit vaativat hallitukselta ryhtiliikettä metsävaikuttamiseen: "Nokkapokka tekee vain hallaa Suomen tavoitteiden ajamiselle"