Erä

Metsästyksen piti leikata vuonna 2012 alkanut karhukannan kasvu – odotusten vastaisesti kanta on kasvanut

Tulomuutto idästä Suomeen yhdessä korkean pentutuoton kanssa ovat ilmeisiä syitä siihen, miksi kanta näyttää vähentymättä kestävän selvästi korkeampaa metsästysverotusta kuin oletetaan.

Karhuja on Suomessa ennätyksellisen paljon, arviolta 2 300–2 500 yksilöä ennen tämän vuoden metsästyskautta, Luonnonvarakeskus Luke tiedottaa.

Karhujen määrä on kasvanut 14 prosenttia edellisestä arviosta.

Vielä 1970-luvun lopulla karhuja oli noin 300. Sitten määrä alkoi kasvaa, ja 2000-luvun alussa karhuja 800–900.

Metsästysvuosina 2017, 2018 ja 2019 karhun kaatamiseen myönnettiin aiempaa runsaammin kaatolupia.

Vuonna 2017 karhuja kaatui 232, vuonna 2018 saalis oli 335 ja viime syksynä 305 karhua. Metsästyksen tavoite oli katkaista vuonna 2012 alkanut kannan kasvu.

Odotusten vastaisesti karhuja on entistä enemmän, todetaan Karhukanta Suomessa 2019 -raportissa.

Suomen kontiokantaa kasvattavat Luoteis-Venäjän karhut, joista merkittävä määrä vaeltaa rajan yli Suomeen. Lisäksi meikäläiset naaraskarhut saavat keskimäärin 2,6 pentua, mikä on enemmän kuin useimpien muiden maiden pentueissa.

Tutkimusaineiston mukaan suomalaisista pennuista peräti noin 90 prosenttia selviää yksivuotiaiksi.

Karhukanta Suomessa 2019 -raportin mukaan tulomuutto idästä Suomeen yhdessä korkean pentutuoton kanssa ovat ilmeisiä syitä siihen, miksi kanta näyttää vähentymättä kestävän selvästi korkeampaa metsästysverotusta. Eurooppalaiselle karhukannalle sopivan metsästysverotuksen on päätelty olevan noin 10 prosenttia.

Luken tuoreimman ennustemallin mukaan Suomen karhukanta pysyisi nykyisen suuruisena, jos kannasta metsästettäisiin 16 prosenttia.

Nyt tehty arvio karhujen määrästä ja pentueiden koosta perustuu petoyhdyshenkilöiden viime vuonna Tassu-järjestelmään kirjaamiin karhuhavaintoihin.

Viime vuonna tehtyjen havaintojen perusteella arvioitiin, että Suomessa syntyi 224–250 pentuetta. Määrä on noin 14 prosenttia suurempi kuin vuonna 2018.

Arvioituun pentuemäärään vaikuttavat sekä muutokset karhukannassa että havaintoaineiston kattavuus.

Lue lisää aiheesta:

Karhuja enemmän kuin koskaan aiemmin, arviolta 2 300–2 500 yksilöä koko Suomessa – kannan koko kasvoi yli 10 prosentilla viime vuoteen verrattuna

Karhusaalis pieneni edellisvuodesta – koko maassa kaadettiin 305 kontiota

Karhunmetsästys kestänyt runsaat kaksi viikkoa – karhuja on kaadettu yhteensä 220 koko maassa

Lue lisää

Hallinto-oikeus hylkäsi Luonnonsuojeluliiton valituksen Pirkanmaalle myönnetyistä karhuluvista – valittajat pettyivät oikeuden tulkintaan

Karhujahti on kestänyt nyt viitisen viikkoa ja saaliiksi on saatu 349 kontiota – "Metsästys saattaa pysäyttää karhukannan kasvun, mutta se ei leikkaa kannan kokoa"

Karhuja kaadettu 324 – jahti on kestänyt vajaa neljä viikkoa

Miten karhu saa pyyntiraudat tassuunsa? Ongelman ytimessä on liian avoimessa suojuksessa oleva rauta ja pyyntiaika