Erä

Poikkeusluvalla ammutut valkoposkihanhet joko haudataan tai poltetaan, ampuja ei saa pitää lintuja

Lupia on myönnetty Tohmajärvelle 12 viljelijälle, mutta vasta syysmuuttokaudelle.
Johannes Tervo
Poikkeusluvalla ammutut linnut joko haudataan tai poltetaan käyttöön soveltuvassa lämpövoimalauunissa.

Luonnonsuojelulain yleisperiaate on, että kuollutta rauhoitettua eläintä ei saa ottaa haltuun. Tämän periaatteen mukaisesti, ampuja ei saa pitää poikkeusluvalla ammuttua valkoposkihanhea, kertoo Varsinais-Suomen ely-keskuksen ylitarkastaja Salli Uljas.

"Linnut pitää haudata. Sellaiset viljelijät, joilla on käyttöön soveltuva lämpövoimalauuni, voivat myös polttaa ampumansa hanhet."

Varsinais-Suomen elykeskus myönsi toukokuun alussa 12 tohmajärveläiselle maanviljelijälle poikkeusluvan valkoposkihanhien ampumiseen. Poikkeusluvan tavoitteena on viljelyvahinkojen estäminen.

Kukin viljelijä saa ampua pelloillaan 20–40 valkoposkihanhea vuodessa. Yhteensä myönnetyllä poikkeusluvalla saa ampua 375 valkoposkihanhea vuodessa. Lupa on voimassa vuosina 2020–2021 valkoposkihanhien syysmuuttokaudella.

Poikkeusluvassa perusteena on valkoposkihanhien aiheuttamien vakavien satovahinkojen estäminen Tohmajärven Sikosuon ja Valkeasuon alueella.

"Viljelyvahinkojen estämiseen ei ole ollut muuta ratkaisua kuin jo käytettyjen karkotusmenetelmien tehostaminen valkoposkihanhiyksilöitä ampumalla", sanoo ylitarkastaja Salli Uljas Varsinais-Suomen elykeskuksesta.

Uljas kertoo, että valkoposkihanhien ampumisen luvanmukaisuutta valvotaan päivittäisen sähköisen raportointivelvoitteen ja luvallisesti ammuttujen valkoposkihanhien merkinnän avulla.

Ely-keskus toimittaa luvan saaneille viljelijöille yksilöidyt merkit, jollainen kiinnitetään ammutulle valkoposkihanhelle heti ampumisen jälkeen. Näin ampujilla väliaikaisesti hallussa olevat valkoposkihanhet voidaan tunnistaa luvallisesti ammutuiksi.

Lue lisää aiheesta:

Tohmajärvelle myönnettiin poikkeuslupa valkoposkihanhien ampumiseen – "Viljelyvahinkojen estämiseen ei ole ollut osoitettavissa muuta ratkaisua"

Lue lisää

Kotkat pelastavat

Tuoreimmat tiedot julki: Lähes 200 tilaa on saanut luvan valkoposkihanhien ampumiseen

Hanhilupia liian vähän

Ennuste valkoposkihanhista: Vuonna 2038 kanta on 7–10 miljoonaa lintua