Erä

Valkoposkihanhien ampuminen ei ole metsästystä – maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa ei tarvita, vain poikkeusluvan saaneen viljelijän lupa

Valkoposkihanhen ohjeellinen arvo on 336 euroa.
Lari Lievonen
Poikkeusluvat on myönnetty viljelijöille. Ampumista ja muita karkotustoimia saa tehdä ainoastaan luvanhaltija eli viljelijä ja/tai viljelijän valtuuttama henkilö viljelijän pyynnöstä.

Riistalinnuista poiketen rauhoitetut linnut eivät lähtökohtaisesti ole maanomistajan omaisuutta eikä poikkeusluvalla tapahtuvassa valkoposkihanhien pelotteeksi ampumisessa ole kyse metsästämisestä.

"Tästä syystä valkoposkihanhien ampuminen ei edellytä maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa tai suostumusta", kertoo Varsinais-Suomen ely-keskuksen ylitarkastaja Salli Uljas.

Ylitarkastajan saamien yhteydenottojen perusteella on herännyt epäselvyyttä siitä, kuka ja missä karkotustoimenpiteitä saa tehdä ja tarvitaanko ampumiseen ely-keskuksen myöntämän poikkeusluvan lisäksi maanomistajan lupa.

Poikkeusluvat on myönnetty viljelijöille. Ampumista ja muita karkotustoimia saa tehdä ainoastaan luvanhaltija eli viljelijä ja/tai viljelijän valtuuttama henkilö viljelijän pyynnöstä, tarkentaa Uljas.

Jos karkotustoimia tehdään ilman poikkeusluvan saaneen viljelijän pyyntöä, ammutuille linnuille ei kiinnitetä yksilöityä merkkiä, karkotustoimia tekevällä ei ole mukana poikkeuslupapäätöstä tai sähköistä raportointia ei ole hoidettu, kyseessä on luonnonsuojelulain vastainen valkoposkihanhien häirintä ja tappaminen.

Ympäristöministeriön päätöksen mukainen valkoposkihanhen ohjeellinen arvo on 336 euroa.

Karkotustoimenpiteiden suorittamista valvovat alueellinen ely-keskus, eli esimerkiksi Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan ely, luvan myöntänyt ely-keskus eli Varsinais-Suomen ely sekä poliisi.

Lue lisää aiheesta:

Valkoposkihanhia ei ammuta piiloista, jotta ihmisen läsnäolon pelotevaikutus lisääntyisi – pelotetta yritetään lisätä myös jättämällä kuolleita valkoposkia pellolle

Valkoposkihanhien ampumiseen myönnettiin poikkeuslupia – myönnetyillä luvilla saa ampua yhteensä 3 555 valkoposkea syksyn aikana

Lue lisää

Ahmoja saa metsästää enintään kahdeksan – tavoitteena on suojata poroelinkeinoa, ahman tappamia poroja on ilmoitettu jo lähes 3 300

Karjatilat mielivallan uhreina

Maanomistajat jäivät ilman suoraa tietoa maidensa kuulumisesta maakunnallisesti tärkeisiin lintualueisiin – lintuyhdistykset kokosivat tiedot vapaaehtoisvoimin

Satoisimmat pellot pilalle: Viljelijöiden hanhilupia rajoitettiin, koska osa pelloista onkin yllättäen "maakunnallisesti tärkeitä lintualueita" – katuvat ministereiden neuvon noudattamista