Erä

"Kaikki mahdolliset keinot käyttöön uhanalaisten riistavesilintulajien kehnon tilanteen korjaamiseksi, myös metsästyskielto", kannustaa lintuvesiasiantuntija

Elinympäristöjen pysyvä ja laajamittainen parantaminen on ensisijainen ja ehdoton toimi, mutta vaikutukset näkyvät vasta viiveellä.
Ari Ahlfors
Esimerkiksi tukkakoskelo on Euroopassa vaarantunut laji. Suomessa se ei ole uhanalainen, vaan silmälläpidettävä. Lajin metsästys on täällä kielletty asetuksella heinäkuuhun 2021 asti.

Uhanalaisia riistavesilintulajeja pitäisi rauhoittaa määräajaksi metsästykseltä nykyistä matalammalla kynnyksellä, sanoo BirdLife Suomen lintuvesiasiantuntija Heikki Helle.

Hän työskentelee maa- ja metsätalousministeriön SOTKA-ohjelman rahoittamassa hankkeessa, joka tähtää sorsalintujen tilan kohentamiseen.

"Tilanteen ollessa näin kehno lajiston kannalta, on syytä käyttää kaikkia mahdollisia keinoja, myös metsästyskieltoa, tilanteen korjaamiseksi. Kun uhanalaisten lajien poikastuotanto on heikkoa, kohdistuu metsästysverotus liikaa arvokkaisiin aikuislintuihin."

Helle toteaa, että esimerkiksi tietämys riistavesilintujen metsästysverotuksen voimakkuudesta on puutteellista.

"Tilannetta on onneksi korjattu parempaan suuntaan taantuvia lajeja koskevalla pakollisella saalisilmoituksella, minkä perusteella tieto tarkentuu jatkossa. Pelkkä tieto verotuksen voimakkuudesta ei tietenkään itsessään paranna uhanalaisen lajin tilannetta."

Uhanalaisuus tarkoittaa lajin todennäköisyyttä kadota suomalaisesta lajistosta lyhyemmällä tai pitemmällä aikavälillä uhanalaisuusluokan vakavuuden mukaan.

Elinympäristöjen pysyvä ja laajamittainen parantaminen on ensisijainen ja ehdoton toimi uhanalaisten riistavesilintujen tilanteen kohentamiseksi. Tarvitaan sekä juurisyynä olevan ravinnekuormituksen vähentämistä että oireiden hoitoa, mutta näiden toimenpiteiden vaikutus näkyy vasta viiveellä, sanoo Helle.

Oireiden hoitoa ovat muun muassa lintuvesien ja kosteikkojen kunnostus, uusien kosteikkojen perustaminen ja särkikalojen poistokalastus, sillä särkikalat kilpailevat linnunpoikasten kanssa samasta ravinnosta.

Myös vieraspetojen minkin ja supikoiran tehopyynti on tarpeen ylimääräisen saalistuspaineen lieventämiseksi.

Lue myös:

Lue lisää

Ylikalastus on tuhonnut jopa 70 prosenttia hai- ja rauskukannoista viimeisen 50 vuoden aikana

Metsästyskieltojen tarve vilkkailla retkeilyalueilla selvitetään – kelkkareiteillä lisääntynyt pyöräily on turvallisuusriski

Kansalaisaloitteen tavoitteena metsästyskielto uhanalaisille lajeille – kansainvälisen luonnonsuojeluliiton ohjeet kieltävät automaattiset kiellot

Jos kasvien ja eläinten elinympäristö tuhotaan, ne eivät voi siirtyä muualle – luonto on jo täynnä