Erä

MT seuraa historiallisen laajaa karhunmetsästystä tiiviisti – täältä löydät päivittyvän karhusaaliskartan ja paikkakuntakohtaiset karhusaalistiedot

Jahti alkoi 20.8. Maa- ja metsätalousministeriön asettama suurin sallittu saalismäärä 457 karhua on kautta aikain suurin.
Hannu Huttu, Piia Ouri
Karhujahdin suurin sallittu saalismäärä on isompi kuin koskaan aiemmin.

Karhunmetsästys alkoi koko maassa perjantaina 20.8. klo 00.00.

MT seuraa jälleen tiiviisti kannanhoidollisen metsästyksen etenemistä MT Karhujahti -verkkosivulla. Tallenna tämän sivun osoite ja seuraa sinäkin!

Maa- ja metsätalousministeriön asettama suurin sallittu saalismäärä, eli 457 karhua, on suurin koskaan myönnetty kiintiö. Kiintiö on 73 karhua suurempi kuin edellisellä kaudella ja 144 karhua suurempi kuin kaudella 2019–2020.

Suurin sallittu saalismäärä jakaantuu poronhoitoalueen ulkopuolelle myönnettyihin kannanhoidollisiin poikkeuslupiin ja poronhoitoalueen kiintiöön.

Itäisen poronhoitoalueen kiintiö on 70 ja läntisen 20 karhua. Poronhoitoalueen ulkopuolella poikkeusluvilla metsästettävien karhujen suurin sallittu määrä on 367 karhua.

Kannanhoidollisten lupien ja kiintiöiden hupenemista seuraavien graafien jälkeen MT Karhujahti -sivulta löytyy karhukannan koon kehitystä kuvaava graafi. Samassa kuvassa näkyy vuosittaisten karhusaaliiden suuruudet.

Mistä MT saa karhusaalistiedot? Jokaisesta kaadetusta karhusta on tehtävä lakisääteinen saalisilmoitus Suomen riistakeskukselle. Saalisilmoitus tehdään joko Oma riista -palvelun kautta tai sähköpostilla lähimpään riistakeskuksen aluetoimistoon.

Riistakeskus päivittää saalisseuranta-sivustolle saalistiedot, joiden perusteella MT päivittää omaa sivuaan.

MT Karhujahti -sivun karhusaaliskarttaan ilmestyy täplä sen paikkakunnan kohdalle, missä karhu on kaadettu. Kun saman kunnan alueella ammutaan useampi karhu, näkyy alueella kaadettujen karhujen kokonaismäärä täplässä.

Karhusaalistaulukkoon kirjataan juoksevalla numeroinnilla kaikki kaadetut karhut. Kirjaus sisältää tiedon kaatopäivämäärästä, paikkakunnasta ja kaadetun karhun sukupuolesta.

Tästä taulukosta voit etsiä hakutoiminnolla, onko oman kuntasi alueelta saatu yhtään karhua saaliiksi.

Ketkä karhuja saavat metsästää? Poronhoitoalueen eteläpuolella karhunmetsästykseen tarvitaan aina Suomen riistakeskuksen myöntämä poikkeuslupa. Luvat myönnetään pääsääntöisesti yhteislupa-alueille, joissa useampi kuin yksi metsästysoikeuden haltija hakee pyynti- tai poikkeuslupaa Suomen riistakeskukselta.

Ennen karhujahtiin osallistumista jokaisen metsästäjän on maksettava riistanhoitomaksu ja suoritettava hyväksytysti ampumakoe. Jokaisen yksittäisen metsästäjän on myös ilmoittauduttava kirjallisesti yhteislupa-alueeseen ja sitouduttava lupa-alueen sääntöihin.

Jokaisella yhteislupa-alueella metsästävällä karhuporukalla on oltava metsästyksenjohtaja.

Poronhoitoalueella on vain kaksi aluetta, itäinen ja läntinen poronhoitoalue. Karhunmetsästys perustuu alueellisiin kiintiöihin, Metsästäjät seuraavat alueellisten kiintiöiden kulumista. Riistakeskus määrää metsästyksen lopetettavaksi, kun kiintiö on täynnä.

Seuraa MT:n verkkosivujen eräuutisointia, tulossa on juttuja jahdin etenemisestä ja tunnelmista.

Lue lisää

Karhuja kaadettu 324 – jahti on kestänyt vajaa neljä viikkoa

Miten karhu saa pyyntiraudat tassuunsa? Ongelman ytimessä on liian avoimessa suojuksessa oleva rauta ja pyyntiaika

Susivahinko aiheuttaa lampurille jatkuvan pelon tunteen – "Perustuslain mukaan ihmisten turvallisuus, omaisuuden ja elinkeinon suoja olisivat turvattuja, mutta ei siltä tunnu"

248 karhua saaliiksi kahdessa viikossa – yli puolet koko maan metsästyskiintiöstä käytetty