Erä

Ruotsissa suden suotuisan suojelutason viitearvo on noin 300 sutta

Määritystyö valmistui vuonna 2015.
Markku Vuorikari
Arkistokuva Ähtärin eläinpuistosta.

Ruotsissa suden suotuisan suojelutason viitearvon määrittämisessä otettiin vuonna 2015 lähtökohdaksi 50 yksilön tehollinen populaatiokoko, kirjoittavat Luonnonvarakeskuksen verkkosivuilla julkaistussa blogikirjoituksessa tutkija Inari Helle ja erikoistutkija Mia Valtonen.

Tehollinen populaatiokoko on geneettisen elinvoimaisuuden mittari. Kyseessä on lajin yksilöiden teoreettinen joukko, joka ylläpitää geneettistä monimuotoisuutta.

Kanta pysyy todennäköisemmin terveenä ja elinvoimaisena, jos yksilöt eivät säännöllisesti lisäänny läheistä sukua olevien lajikumppanien kanssa.

Ruotsissa todettiin, että 50 yksilön tehollinen populaatiokoko on riittävä, mikäli populaatio saa täydennystä vähintään yhden lisääntyvän yksilön verran yhden susisukupolven aikana suuremmasta populaatiosta. Tämän populaation on oltava kooltaan vähintään 500 yksilöä.

”Koska tehollinen populaatiokoko on vain teoreettinen käsite, on todellisen yksilömäärän oltava yleensä huomattavasti tätä suurempi. Ruotsissa esitettiin, että Skandinavian susipopulaation todellisen yksilömäärän tulisi olla noin 170 yksilöä.”

Luontodirektiivin tulkintaohjeen mukaan suotuisan suojelutason viitearvon tulisi olla suurempi kuin pienin elinvoimainen populaatio,.

Tämän perusteella Ruotsissa päädyttiin arvioimaan viitearvo kaksinkertaiseksi.

Näin ollen Skandinavian susipopulaation suotuisan suojelutason viitearvoksi saatiin noin 340 yksilöä, joista Ruotsin osuudeksi arvioitiin 300 yksilöä ja Norjan osuudeksi 40 yksilöä.

Viitearvon määrittänyt työryhmä ei ollut yksimielinen esitetystä arvosta. Yksi ryhmän jäsenistä korosti, että Skandinavian susipopulaatiolla ei näytä tällä hetkellä olevan vaadittua yhteyttä suurempaan Suomen ja Venäjän populaatioon.

"Jos viitearvon määrittelyn tulisi perustua vain Skandinavian populaatioon, susikannan tehollisen populaatiokoon pitäisi itsessään olla 500. Tämä tarkoittaisi noin 1 700 yksilön kokonaismäärää. Susipopulaation ekologinen kantokyky Ruotsissa on alustavien arvioiden mukaan tätä alempi eli noin 1 200 yksilöä, mikä näin ollen olisi samalla myös suden suotuisan suojelutason viitearvo."

Lue lisää:

Luke julkaisee uutta tietoa suden suojelutason kriteereistä – väliraportissa kuvataan susikannan nykytila ja siihen vaikuttavia ekologisia muuttujia

Ministeriö ei ota vielä kantaa suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamiseen

Metsästäjäliitto vaatii ministeriä lunastamaan lupauksensa suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta – Luonnonsuojeluliiton mielestä ei pidä kiirehtiä

Lue lisää

Lampurit vaativat mahdollisuutta karjansa suojeluun – petotulet syttyvät kello 19

Uudet susihavainnot synnyttävät ristiriidan kanta-arvion ja koetun välille

Susihavainnot lisääntyvät syksyllä, kun ihminen törmää aktiivisesti liikkuviin susiin, jotka saattavat hakeutua myös pihoihin

Suden suotuisan suojelutason viitearvosta keittyy sakea soppa