Järjestöt julkaisivat hallitukselle suunnatun avoimen kirjeen: Haluavat ratkaisun Veikkauksen rahapelituottojen jakoon sekä selkeämmät ohjeet tapahtumien järjestämiseen - Kotimaa - Maaseudun Tulevaisuus
Kotimaa

Järjestöt julkaisivat hallitukselle suunnatun avoimen kirjeen: Haluavat ratkaisun Veikkauksen rahapelituottojen jakoon sekä selkeämmät ohjeet tapahtumien järjestämiseen

Kirjeen ovat allekirjoittaneet Kansalaisareena ry, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Develompent NGOs Fingo ry, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry sekä Suomen Olympiakomitea.
Veikkaus
Järjestöt huomauttavat avoimessa kirjeessään, että koronakriisi on koetellut Suomea ja koko maailmaa ja sen vaikutukset tulevat näkymään pitkään.

Kuusi eri alojen järjestöä on julkaissut Suomen hallitukselle suunnatun avoimen kirjeensä. Avoimessa kirjeessään järjestöt toivovat esimerkiksi ratkaisua siihen, miten Veikkauksen voittovarojen lasku korvataan rahapelivoittovaroista riippuvaisille järjestöille. Lisäksi järjestöt odottavat selkeitä ohjeita tapahtumien järjestämiseen nyt, kun koronaviruksen vuoksi asetettuja rajoituksia ollaan pikkuhiljaa purkamassa.

Kirjeen ovat allekirjoittaneet Kansalaisareena ry, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Develompent NGOs Fingo ry, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry sekä Suomen Olympiakomitea.

Järjestöt huomauttavat avoimessa kirjeessään, että koronakriisi on koetellut Suomea ja koko maailmaa ja sen vaikutukset tulevat näkymään pitkään.

"Pandemian aiheuttamat kriisit mittaavat yhteiskuntien kestävyyttä ja kykyä toimia vaikeissakin olosuhteissa yhteisen hyvän ja yksittäisten ihmisten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Vahva ja dynaaminen kansalaisyhteiskunta luo ja ylläpitää vahvaa yhteenkuuluvuutta ja yhteisvastuuta silloinkin, kun yhteisen edun vuoksi joudumme tinkimään yksilöllisistä oikeuksistamme", järjestöjen kirjeessä todetaan.

Avoimessa kirjeessä todetaan myös, että kansalaisjärjestöt tarjoavat kriisissä ja siitä selviämisessä ihmisille mielekästä tekemistä sekä yhteiskunnalle kriisikestävyyden kannalta olennaisia palveluita ja toimintoja.

Järjestöt haluavat olla jatkossa aiempaa vahvemmin mukana rakentamassa ratkaisuja koronan tuomiin vaikeuksiin. Järjestöt kokevat, että niiden panos, kokemus ja osaaminen saadaan vielä nykyistä paremmin käyttöön, kun niiden taloudelliset toimintaedellytykset turvataan ja niiden näkemyksiä kuullaan.

Ensimmäiseksi järjestöjen toiveeksi maan hallitukselle on nostettu vuoropuhelu järjestöjen kanssa siitä, mitä ne voivat tehdä kriisitilanteessa, jotta yhteinen hyvinvointi voidaan varmistaa.

Toisaalta järjestöt toivovat erityisesti budjettiriihestä ja lisätalousarvioista näkymää järjestöjen toimintaedellytysten vakaudesta. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa sitä, että siihen, miten Veikkauksen rahapelivoittovarojen lasku korvataan järjestöille, saadaan ratkaisu. Kirjeessä huomautetaan, että samalla on myös tärkeää turvata myös rahapelivoittovaroista riippumattomien järjestöjen rahoitus.

Aiemmin hallitus on luvannut, että koronakriisin takia laskeneet Veikkauksen pelituotot korvataan täysimääräisesti Veikkauksen edunsaajille.

Kolmanneksi järjestöt nostavat kirjeessä esiin toiveensa siitä, että purkutoimien vaikutuksista erityisesti tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen saadaan selkeät ohjeet.

"Tämä edistää toiminnan jatkuvuutta ja myös järjestöjen sekä yhdistysten rahoitusta", kirjeessä todetaan.

Järjestöjen kirjeen viimeinen toive koskee globaalia näkökulmaa. Ne huomauttavat, että koronavirus on maailmanlaajuinen ongelma, ja tämän takia sekä Suomen että suomalaisten järjestöjen on sekä solidaarisuuden että oman edun kannalta järkevää toimia osana globaalia ratkaisua.

"Jos pandemiaa ei saada kuriin maailmalla, se uhkaa meidän kaikkien terveyttä vielä pitkään."

Lue lisää:

Korona leikkaa Veikkauksen tuloista 70 miljoonaa kuukaudessa – toimitusjohtajan mukaan automaattien pelaaminen ei palaa epidemiaa edeltävälle tasolle

Veikkauksen korjausliikkeet leikkaavat yhtiön tuloksesta 50 miljoonaa ensi vuonna

KKV:n pääjohtaja Ylellä: Veikkauksen tuotot pitäisi ohjata valtion budjettiin ja peliautomaatit piilottaa näkyvistä

Lue lisää

MMM:n Husu-Kallio kausityöntekijöiden koronatartunnoista: Tilanne on hallinnassa, tilat ovat toimineet oikein

Koronarajoituksia määrätty jälleen voimaan eri maissa

Korona ei ole jarruttanut EU:n elintarvikevientiä – näkymät myös loppuvuodelle valoisat, vaikka muu vienti takkuaa

Tutkijat varoittavat: Koronan toinen aalto voi vaatia Britanniassa 120 000 henkeä