Metsä

Metsäteiden kunnostusvajetta paikataan – Uusien teiden rakentamisen ja perusparannuksen tuet nousevat

Metsä 17.05.2018

Metsäteiden Kemera-tuet nousevat eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Pohjois-Suomen tuet pysyvät ennallaan.


Metsänomistajat ja toimijat voivat jättää jo toukokuussa metsätiehankkeiden Kemera-tukihakemuksia Metsäkeskukseen ja saada töihin korotettua tukea.

Uusien metsäteiden rakentamiseen ja yksityisteiden perusparannuksiin myönnettävä Kemera-tuki nousee 1. kesäkuuta alkaen eteläisessä ja keskisessä Suomessa, tiedottaa Suomen metsäkeskus.

Yksityisteiden perusparannuksen Kemera-tuki nousee eteläisessä Suomessa 35 prosentista 50 prosenttiin tiehankkeen kokonaiskustannuksista. Keskisessä Suomessa tuki nousee 45 prosentista 50 prosenttiin. Pohjois-Suomessa Kemera-tuki pysyy ennallaan 60 prosentissa.

Uusien teiden Kemera-tuki nousee eteläisessä Suomessa 20 prosentista 30 prosenttiin. Keskisessä Suomessa tuki nousee 35 prosentista 40 prosenttiin. Pohjois-Suomessa tuki pysyy ennallaan 50 prosentissa tien rakentamisen kokonaiskustannuksista.

Metsäkeskuksen mukaan tuet palautetaan käytännössä vuoden 2015 tasolle.

"Metsätieverkostossamme on iso kunnostusvaje. Toiveissa on, että tämä tuen korotus osaltaan motivoi metsänomistajia ja toimijoita laittamaan tiet kestävään kuntoon, ettei puun liikkuminen jäisi siitä kiinni. Kemera-tukivaroja näyttäisi kyllä olevan riittävästi", sanoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan tukitason nostaminen on perusteltua, koska metsäteiden merkitys metsätaloudelle on viime vuosina kasvanut. Samalla teihin kohdistuu pidentyneiden kelirikkoaikojen ja raskaan kuljetuskaluston vuoksi aiempaa suurempi rasitus.

Metsänomistajat ja toimijat voivat jättää jo toukokuussa metsätiehankkeiden Kemera-tukihakemuksia Metsäkeskukseen ja saada töihin korotettua tukea.

Metsätiehankkeisiin myönnetään korotettu tuki, kun hakemukset hyväksytään kesäkuun puolella. Kemera-tukihakemusten käsittely vie aikaa noin kuukauden.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan suuremmalla tukitasolla yksityisteiden perusparannustukiin arvioidaan käytettävän noin kymmenen miljoonaa euroa vuodessa ja uusien metsäteiden tukemiseen noin miljoona euroa.

"Kasvava, uusiutuvaan puuraaka-aineeseen perustuva biotalous tarvitsee toimivan logistiikan, jonka perustana on yksityistieverkosto", painottaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Tukitason nostamisella pyritään lisäämään metsätiehankkeiden määrää. Kansallisen metsästrategian 2025 tavoitteena on toteuttaa vuosittain 1 930 kilometriä yksityisteiden perusparannuksia ja 190 kilometriä uusia teitä.

Toistaiseksi toteutuneet määrät ovat kuitenkin jääneet näitä huomattavasti pienemmiksi.

Kemera-tukien aluerajat näkyvät Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT