Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan

Useiden selvitysten mukaan metsätalouden ravinnekuormitus on edelleen suuri – Tapio Oy julkaisee uudet suositukset vesielinympäristöjen turvaamiseksi

Tapio Oy päivittää suositukset vesielinympäristöjen turvaamiseksi. Samaan aikaan työn alla ovat suometsien hoidon suositukset.
Metsänhoidon suosituksissa pyritään kuvaamaan metsänomistajien erilaisiin tavoitteisiin sopivia ratkaisuja sen sijaan, että suositeltaisiin vain yhtä toteutustapaa.
Metsänhoidon suosituksissa pyritään kuvaamaan metsänomistajien erilaisiin tavoitteisiin sopivia ratkaisuja sen sijaan, että suositeltaisiin vain yhtä toteutustapaa. Kuva: Heikki Willamo
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Kuinka metsänomistaja voisi omassa metsänhoidossaan turvata paremmin luonnon monimuotoisuutta ja vesien puhtautta? Tapio pyrkii tarjoamaan tähän uusia keinoja päivittämällä metsänhoidon suositukset. Ensimmäisenä työpöydällä ovat talousmetsien luonnonhoito ja tarkemmin vesielinympäristöjen turvaaminen.

”Olemme aiemmin puhuneet vesiensuojelusta. Nyt puhumme vesien ja vesielinympäristöjen turvaamisesta. Näkökulma on laajentunut”, kertoo hankkeen projektipäällikkö, luonnonhoidon asiantuntija Hannes Pasanen Tapiosta.

Talousmetsien luonnonhoidon keinojen vaikuttavuudesta ja metsätalouden vaikutuksista vesistöihin on viime vuosina saatu uutta tietoa. Useiden selvitysten mukaan metsätalouden ravinnekuormitus on edelleen suuri.

”Käymme parhaillaan läpi uutta tutkimustietoa eli katsomme, mitä vesistöihin ja pienvesiin liittyvää tutkimusnäyttöä on olemassa. Sitä kautta alamme miettiä sitä, millaisia suosituksia voimme tehdä”, Pasanen sanoo.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Suurin yksittäinen metsätalouden vesistökuormittaja on kiintoaine, joka kulkeutuu kunnostusojituksissa valumavesien mukana. Ojitusteema liittyy myös suometsien hoitoon. Suometsien hoitosuositusten päivitys on sekin parhaillaan työn alla Tapiossa. Suometsien ja vesielinympäristöjen suositukset käsitellään samaan aikaan, jotta ne ovat linjassa keskenään.

”Vesistöjen ja pienvesien sekä niistä riippuvaisten elinympäristöjen laatua voidaan parantaa monilla luonnonhoidon keinoilla. Esimerkiksi puronvarteen voidaan rajata suojavyöhyke, jossa metsää ei käsitellä lainkaan tai sitä käsitellään tavallista varovaisemmin”, Pasanen toteaa.

Terve ja tuottava metsä

Suositukset vesielinympäristöjen turvaamiseksi julkaistaan tämän vuoden lopussa. Sen jälkeen käsittelyyn otetaan luontokohteiden elinvoimaisuus. Metsänhoidon suositusten päivitystyö jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka. Tuona aikana käydään läpi kaikki suosituksissa kuvatut luonnonhoidon menetelmät.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

”Ekologisen kestävyyden edistäminen on tärkeä osa kokonaiskestävää metsänhoitoa ja monelle metsänomistajalle jopa tärkein asia oman metsän hoidossa”, kertoo metsänhoidon suositusten johtoryhmän puheenjohtaja Anne Ilola Tapiosta.

Luonnon monimuotoisuus turvaa pitkällä tähtäimellä myös metsien terveyden ja tuottavuuden, Ilola korostaa.

”Monimuotoiset metsät kestävät paremmin muuttuvan ilmaston vaikutuksia kuten kasvavaa riskiä kirjanpainajatuhoista.”

Artikkeli on julkaistu Aarteessa 3/2022.

Metsäpalvelut

Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinnat alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.