MT Metsä

Kantorahatulot nousivat yli kahteen miljardiin euroon viime vuonna

Valtaosan tuloista saivat yksityismetsänomistajat ja puulajeittain eniten tuloja kertyi kuusesta.
Tilaajalle
Bruttokantorahatulot lasketaan kertomalla hakkuumäärät pystykauppahinnoilla.

Metsäpalvelut

Miltä metsäsi näyttää euroissa? Lisää laskuriin vain tilasi pinta-ala ja maakunta, niin saat arvion metsätilasi arvosta.