MT Metsä

Metsäsektori selviää koronakriisistä monia aloja paremmin – sahateollisuus ja pienyritykset kärsivät eniten, PTT ennustaa

Puun hinnat ja yksityismetsien bruttokantorahatulot laskevat tänä vuonna. Korjuuyrittäjillä on vaikeaa.
Sahatavaran huhti–kesäkuun vientinäkymät Eurooppaan ovat heikot, koska rakentaminen on monessa Euroopan maassa lähes seisahtunut, PTT arvioi.

Metsäpalvelut

Miltä metsäsi näyttää euroissa? Lisää laskuriin vain tilasi pinta-ala ja maakunta, niin saat arvion metsätilasi arvosta.