Metsien ennallistaminen ja suojelutoimet voisivat pienentää hakkuukertymäarviota miljoonia kuutioita vuodessa

Luonnonvarakeskus on arvioinut, että ennallistettava pinta-ala olisi 2–6 miljoonaa hehtaaria ja hinta 13–19 miljardia euroa vuoteen 2050 mennessä.
Tilaajalle
Ennallistamisasetus pienentäisi puuntuotannossa olevaa pinta-alaa ja kasvattaisi metsän muiden käyttömuotojen vaikutusta. Elinkeinomahdollisuudet olisivat kuitenkin perinteistä metsäsektoria pienemmät.

Metsäpalvelut

Miltä metsäsi näyttää euroissa? Lisää laskuriin vain tilasi pinta-ala ja maakunta, niin saat arvion metsätilasi arvosta.