MT Metsä

KHO piti voimassa Kemijärven biotuotetehtaalle myönnetyn ympäristö- ja vesitalousluvan

Biotuotetehtaan toiminnasta ei aiheudu Kemijärven ekologisen tilan kiellettyä heikkenemistä, korkein hallinto-oikeus arvioi.
KHO lisäsi Kemijärven biotuotetehtaan lupamääräyksiin sulfaatti- ja natriumpäästöjen vaikutuksia ja vähentämismahdollisuuksia koskevan selvitysvelvoitteen. Selvityksen tulosten perusteella lupaviranomainen voi tarvittaessa täsmentää lupamääräyksiä. Havainnekuva.

Metsäpalvelut

Miltä metsäsi näyttää euroissa? Lisää laskuriin vain tilasi pinta-ala ja maakunta, niin saat arvion metsätilasi arvosta.