MT Metsä

Metsänomistajat avainroolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä ‒ tärkeää on tuntea erilaiset vaihtoehdot

Hiilikompensaatioyritykset sopivat metsänomistajien kanssa hiilensidontaa lisäävistä toimenpiteistä, joiden toteuttamisesta maksetaan metsänomistajalle.
Kun ilmastotoimenpiteet perustuvat vapaaehtoisuuteen, on maanomistajien näkemysten huomioon ottaminen ensiarvoisen tärkeätä ilmastopolitiikan onnistumiselle, kirjoittaa Paule Horne kolumnissaan.