Liito-oravien asuinpuut jäämässä Raide-Jokerin alle Helsingissä

Helsinki hakee Uudenmaan ely-keskukselta poikkeamislupaa, jotta pikaraitiolinjan rakennus edistyisi liito-oravista huolimatta.
Uhanalaisen liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen on kiellettyä.

Metsäpalvelut

Miltä metsäsi näyttää euroissa? Lisää laskuriin vain tilasi pinta-ala ja maakunta, niin saat arvion metsätilasi arvosta.