Metsä

Uusi työkalu metsätalouden vesiensuojeluun – Suosimulaattori laskee, missä ojat kannattaa kunnostaa

Itä-Suomen yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen kehittämän ohjelmiston avulla voidaan selvittää lisäksi, mikä on ojien riittävä syvyys puuston kasvun kannalta.
Pekka Fali
Pohjois-Pohjanmaalla käynnistyvän metsätalouden vesisuojeluhankkeen rahoittajina toimivat Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistys, MTK, Suomen Metsäsäätiö sekä Pohjois-Suomen metsänhoitoyhdistykset.

Jäälinjärven valuma-alueella Kiimingissä Pohjois-Pohjanmaalla on käynnistymässä hanke, jossa ryhdytään kokeilemaan uusia työkaluja metsätalouden vesiensuojeluun.

Itä-Suomen yliopisto ja Luonnonvarakeskus ovat kehittäneet Suosimulaattoriksi kutsutun ohjelmiston.

Suosimulaattorilla voidaan laskea metsikkökuvioittain, missä kunnostusojitus on taloudellisesti kannattavaa ja missä ei.

Lisäksi ohjelmiston avulla voidaan selvittää, mikä ojien syvyys riittää pitämään pohjaveden pinnan sopivalla tasolla puuston kasvun kannalta, tiedote kertoo.

Jäälinjärven valuma-alue on kallioperältään mustaliusketta, minkä seurauksena myös alueen turvemaat sisältävät paljon rautaa.

Nykyisen tiedon valossa suuret pohjaveden pinnan vaihtelut myötävaikuttavat raudan liukenemiseen turpeesta, saostumiseen ja kulkeutumiseen veden mukana metsäojista Jäälinjärveen.

Uusia työkaluja hyödyntämällä tavoitteena on kohdistaa kunnostusojitus vain niille metsikkökuvioille, jossa se on puuston kasvun kannalta välttämätöntä. Sopivalla ojitussyvyydellä voidaan vähentää pohjaveden pinnanvaihteluita ja siten rautasakan kulkeutumista vesistöön.

Hanke toteutetaan Itä-Suomen yliopiston, Luonnonvarakeskuksen, Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistyksen, MTK:n ja metsänhoitoyhdistyksen yhteistyönä.

Metsikkökuviokohtaiset tulokset luovutetaan metsänomistajille maksutta. Tulokset ovat kaikkien metsäalan toimijoiden hyödynnettävissä kunnostusojitusten suunnittelussa metsänomistajan suostumuksella.

Selvitys antaa metsänomistajalle suosituksen, mitä omissa turvemaiden metsissä kannattaa tehdä, mutta se ei velvoita metsänomistajia.

Hankkeen tuloksista järjestetään syksyllä Korteojan ja Saarisenojan valuma-alueen maanomistajille tiedotustilaisuus.

Hankkeen rahoittajina toimivat Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistys, MTK, Suomen Metsäsäätiö sekä Pohjois-Suomen metsänhoitoyhdistykset.

Katso uusin video
Lue lisää

Tenojoella jälleen heikko lohivuosi – alamäen syystä ei olla varmoja, mutta ongelma saattaa olla merialueilla

Väitöstutkimus: Äidin altistuminen laajasti maailmalla käytetylle torjunta-aineelle voi altistaa myös sikiön – Suomessa aine ei ole käytössä kasvinsuojeluaineena

Uusi raportti ruotii koronan vaikutuksia luonnonvara-alalla – vaikutukset suurimpia luontomatkailussa, vaikka suomalaiset ovatkin innostuneet matkailemaan luonnossa

Äärimmäisen uhanalainen Saimaan järvilohi onnistui lisääntymään luonnossa