Liito-oravien asuinpuut jäämässä Raide-Jokerin alle Helsingissä - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Tiesitkö? Voit lukea viikossa 3 artikkelia ilman tilausta - hanki rajaton lukuoikeus nyt 9,90€/kk
Metsä

Liito-oravien asuinpuut jäämässä Raide-Jokerin alle Helsingissä

Helsinki hakee Uudenmaan ely-keskukselta poikkeamislupaa, jotta pikaraitiolinjan rakennus edistyisi liito-oravista huolimatta.
Kari Kyto
Uhanalaisen liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen on kiellettyä.

Espoon Keilaniemestä Helsingin Itäkeskukseen rakennettava pikaraitiolinja Raide-Jokeri on linjattu kulkemaan tunnelissa liito-oravien pesimäpuiston läpi.

Helsingin kaupungin maaliskuussa teettämässä selvityksessä Patterinmäen puistosta löydettiin liito-oravien jätöksiä, sekä liito-oraville suotuisaa puustoa.

Uudenmaan ely-keskus antoi 27. toukokuuta päätöksen, jonka mukaan Raide-Jokerin rakentamista ei voida aloittaa.

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala hakee Uudenmaan ely-keskukselta poikkeamislupaa luonnonsuojelulain mukaisesta liito-oravan suojelusta.

Lupahakemuksen perusteena esitetään, ettei linjaukselle ole löytynyt parempaa vaihtoehtoa kuin Patterimäen alueen läpi meneminen. Hankkeen ei myöskään nähdä vaarantavan merkittävästi liito-oravien elinmahdollisuuksia alueella. Lisäksi hanke on yhteiskunnallisesti merkittävä esimerkiksi päästötavoitteiden saavuttamiseksi ja hankkeen hidastumisesta aiheutuisi kustannuksia.

Linjauksen mukaan tehtävät puunkaadot hävittäisivät 11 prosenttia liito-oraville suotuisista puista Patterimäen alueella.

Lue lisää

IS: Tanja Karpela etsii nyt liito-oravia

Viirupöllö popsii liito-oravat

Liito-oravan suojelua tehostetaan liki 9 miljoonan euron hankkeella – 10 yksilöä sai seurantapannat Espoossa

”Lahopuita ei voi jättää harvennuksissa, sillä vuosien kuluessa juuri noihin puihin liito-oravat pesivät ja estävät hakkuut myöhemmin” – liito-oravan tiukka suojelu jakaa mielipiteitä