Metsä

Liito-oravien asuinpuut jäämässä Raide-Jokerin alle Helsingissä

Helsinki hakee Uudenmaan ely-keskukselta poikkeamislupaa, jotta pikaraitiolinjan rakennus edistyisi liito-oravista huolimatta.
Kari Kyto
Uhanalaisen liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen on kiellettyä.

Espoon Keilaniemestä Helsingin Itäkeskukseen rakennettava pikaraitiolinja Raide-Jokeri on linjattu kulkemaan tunnelissa liito-oravien pesimäpuiston läpi.

Helsingin kaupungin maaliskuussa teettämässä selvityksessä Patterinmäen puistosta löydettiin liito-oravien jätöksiä, sekä liito-oraville suotuisaa puustoa.

Uudenmaan ely-keskus antoi 27. toukokuuta päätöksen, jonka mukaan Raide-Jokerin rakentamista ei voida aloittaa.

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala hakee Uudenmaan ely-keskukselta poikkeamislupaa luonnonsuojelulain mukaisesta liito-oravan suojelusta.

Lupahakemuksen perusteena esitetään, ettei linjaukselle ole löytynyt parempaa vaihtoehtoa kuin Patterimäen alueen läpi meneminen. Hankkeen ei myöskään nähdä vaarantavan merkittävästi liito-oravien elinmahdollisuuksia alueella. Lisäksi hanke on yhteiskunnallisesti merkittävä esimerkiksi päästötavoitteiden saavuttamiseksi ja hankkeen hidastumisesta aiheutuisi kustannuksia.

Linjauksen mukaan tehtävät puunkaadot hävittäisivät 11 prosenttia liito-oraville suotuisista puista Patterimäen alueella.

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Yksityistä vai yhteis­kunnallista infraa?

Sopivatko liito-oravat ja päiväkotilapset samalle tontille? – Ilmajoki mallintaa, kunnanjohtaja toiveikas: ”Voimme saada todellisen luontopäiväkodin”

Estääkö liito-orava päiväkodin rakentamisen? Ilmajoella löytyi risupesä ja jätöksiä tontilta, jonne piti rakentaa uusi päiväkoti Munakan lapsille

Liito-orava viihtyy kaupungin vilskeessä, kunhan viherkäytäviä riittää – tutkimuksessa rohkea Osku-orava liiti kahdesti 60 metriä leveän Länsiväylän yli