Metsä

Koskisen Oy suunnittelee noin 35–40 miljoonan euron uutta sahaa Kärkölän Järvelään: "Uutta kokonaisuutta voi hyvin kutsua mekaaniseksi biojalostamoksi"

Investointipäätös on tarkoitus tehdä vuoden 2020 aikana. Uusi saha siirtyisi keskustaajamasta neljän kilometrin päähän sahatavaran jälkikäsittelyn ja jalostuksen yhteyteen
Kari Salonen
Koskisen Oy:n Kärkölän Järvelään suunnitteleman uuden sahalaitoksen vuosikapasiteetti on 365 000 kuutiometriä ja se käynnistyisi vuonna 2022.

Koskisen Oy suunnittelee suurta noin 35–40 miljoonan euron sahainvestointia Järvelään Kärkölän kuntaan, yhtiö tiedottaa.

Investointipäätös on tarkoitus tehdä kuluvan vuoden aikana. Uuden sahalaitoksen vuosikapasiteetti on toteutuessaan 365 000 kuutiometriä ja se käynnistyisi vuonna 2022. Vientituloja investointi kasvattaisi 40 miljoonalla eurolla vuodessa.

Viime vuonna Koskisen Oy:n Järvelän tuotantolaitoksen havusahatavaran vuosituotanto oli noin 294 000 kuutiometriä, ja kaikkien sahojen yhteenlaskettu havusahatavaran vuosituotanto noin 350 000 kuutiometriä.

Yhtiön mukaan investointi tuo selkeän parannuksen nykyisen sahalaitoksen tuottavuuteen uusilla laite- ja digitalisaatioratkaisuilla. Uusi saha mahdollistaa myös entistä laajemman tukkien läpimittaluokkien käytön sahauksessa.

”Meillä on Järvelässä Suomen suurin mekaanisen puunjalostuksen keskittymä ja sahaprosessiin integroitu jalostuskapasiteetti. Yhdessä tehokkaamman sahaamisen kanssa vastaamme entistä paremmin kasvavaan puutuotteiden kysyntään", toteaa Koskisen Oy:n Sahateollisuuden johtaja Tommi Sneck.

Sneckin mukaan uutta kokonaisuutta voi hyvin kutsua mekaaniseksi biojalostamoksi.

"Valmistamme puusta levytuotteita ja sahatavaraa, eli käytännössä hiilivarastoja, jotka sitovat hiiltä vuosikymmeniksi. Prosessissa syntyy myös muita biopohjaisia jakeita niin valmistavan teollisuuden raaka-aineeksi kuin polttoaineeksi energialaitoksille.”

Myöhemmin uuden sahan vuosituotanto on mahdollista nostaa jopa 500 000 kuutiometrin tasolle. Metsä Groupin Rauman jättisahan on suunniteltu pääsevän 750 000 kuution vuosituotantoon.

Koskisen Oy:n sahalaitos siirtyy investoinnin myötä Kärkölän Järvelän keskustaajamasta sahatavaran jälkikäsittelyn ja jalostuksen yhteyteen neljän kilometrin päähän nykyisestä paikasta.

Toteutuakseen hanke vaatii vielä lisäselvityksiä muun muassa Järvelän infraolosuhteiden parantamisessa, ympäristöluvan myöntämisessä sekä rahoituksen varmistamisessa.

”Sahaus on keskeinen osa konsernimme ydinliiketoimintaa sekä raaka-ainehuoltomme selkäranka. Suomessa sahat maksavat kaksi kolmasosaa metsänomistajien kantorahatuloista, työllistävät arvoketjuissaan 25 000 ihmistä, toimivat kokonaan kotimaisin panoksin ja ovat hiilinegatiivisia. Lisäksi sahatavara on Suomen tärkeimpiä vientituotteita. Koskisen konsernille, koko metsäsektorille ja Suomen kansantaloudelle on erinomaisen tärkeää, että sahojen kilpailukykyä kehitetään”, sanoo Koskisen Oy:n toimitusjohtaja Jukka Pahta.

Investointia varten yhtiö kokoaa paikallista kumppanuusverkostoa. Siinä ovat mukana jo rakennuttajakonsultti Berater, ympäristölupavalmistelusta vastaava Sitowise sekä LAB-ammattikorkeakoulu. Laitetoimittajavalinnoissa Koskisen kertoo painottavansa kotimaisia ja paikallisia toimijoita.

Koskisen Oy työllistää tällä hetkellä noin 900 henkilöä. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 263 miljoonaa euroa, ja siitä viennin osuus on yli puolet.

Kärkölän Järvelän lisäksi Koskisella on tuotantolaitokset Hirvensalmella, Venäjällä ja Puolassa. Konsernin puunhankinnasta vastaa Koskitukki.

Juttua muokattu 30.6. kello 8:40: Lahden ammattikorkeakoulu LAB nimi muutettu LAB-ammattikorkeakouluksi.

Lue myös:

Koskisen Oy:n Tommi Sneck valittiin yksityisiä sahayrityksiä edustavan Sahateollisuus ry:n puheenjohtajaksi – "Puutavaran mittaus vaatii uudistamista"

Koskisen Oy harkitsee sahatavaralle toista höylälinjaa: "Kaksi sesonkia on mennyt niin, ettei olla voitu ottaa uusia asiakkaita"

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Metsäyhtiöiltä odotetaan roimia tulosten parannuksia – näkymät hyvät lukuun ottamatta painopapereita, Danske Bank arvioi

Puukaupassa on nyt metsänomistajien kissanpäivät, mutta vauhti tasaantuu Luonnonvarakeskuksen ennusteen mukaan vuoden loppua kohti

Sahatavaran viennin hurja veto kestänee ainakin talven alkuun – hintojen nousu jatkunut yhä

Sahakonserni Binderholz investoi Nurmekseen ja Lieksaan: Höyläyskapasiteettia kasvatetaan USA:n markkinoita varten ja tulipalon tuhoja korjataan