Metsä

Puukauppa kirii syksyyn, mutta on silti viimevuotista jäljessä

Metsätutka-kyselyn mukaan metsänomistajilla on maltilliset hintaodotukset.
Jukka Pasonen

Puukauppa on vauhdittunut selvästi syyskuussa. Metsänomistajien hintaodotukset ovat suhdannetilanteen mukaisesti varsin maltillisia.

”Puukauppa käy tasaisesti ja hinnat ovat vakaat. Etenkin kuusitukille on kysyntää, mutta muutkin puutavaralajit käyvät kaupaksi. Eniten ongelmia on puhtaiden mäntytukkileimikoiden kanssa”, kertoo toiminnanjohtaja Olli Mäki Satakunnan metsänhoitoyhdistyksestä.

Mäen mukaan Satakunnassa puukauppa on suunnilleen viime vuoden vauhdissa. Koko maassa puukauppoja on solmittu jonkin verran viimevuotista vähemmän.

Teollisuuden puunkäytön kannalta ilmassa on ollut sekä huonoja että hyviä uutisia. UPM:n Kaipolan tehtaan sulkeminen vähentää kuusikuitupuun käyttöä keskisessä Suomessa.

Samaan aikaan puunkäyttö on lisääntymässä pohjoisessa. Vuoden lopussa käynnistyvä Stora Enson Oulun uusi kartonkitehdas tarvitsee puoli miljoonaa kuutiometriä enemmän puuta kuin aiemmin.

”Ostamme puuta täydellä teholla. Korjuumme pyörii normaalisti ja metsien harvennuksille on nyt hyvä aika”, sanoo Stora Enson Pohjois-Suomen aluejohtaja Esa Ojala.

Myös Metsä Groupin odotetaan investoivan ja lisäävän puunkäyttöä Pohjois-Suomessa.

MTK:n Metsätutkakyselyn mukaan puukaupan tärkein tavoite metsänomistajille on pysynyt ennallaan. Puukauppoja tehdään, kun metsän hoito niitä edellyttää.

”Metsänhoidolliset syyt vaikuttavat huomattavasti enemmän puukauppa-aikomuksiin kuin esimerkiksi puun hintataso tai rahan tarve”, vahvistaa tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen MTK:sta.

Toki hinnallakin on vaikutusta.

Karttusen mukaan enemmistö metsänomistajista on melko tyytymättömiä puun hintoihin. Tyytymättömyys kohdistuu etenkin kuitupuun kantohintoihin.

Metsätutkan mukaan useampi kuin joka toinen metsänomistaja oli erittäin tai melko tyytymätön kuitupuun hintakehitykseen.

Tyytymättömyys oli kasvanut viime vuodesta. Silloin kuitupuun hintaan tyytymättömien osuus oli 43 prosenttia.

Noin joka viides metsänomistaja oli kuitupuun hintaan tyytyväinen.

Sahoilla on takanaan taloudellisesti tiukkoja aikoja, mikä on painanut tukin hintaa. Se selittää, että lähes kaksi metsänomistajaa viidestä oli tyytymätön myös tukin hintakehitykseen.

Vastaavasti vajaa kolmannes vastaajista ei ottanut kantaa tukin hintakehitykseen ja suunnilleen yhtä moni piti sitä vähintään melko hyvänä.

Vaikea yleismaailmallinen taloustilanne näkyi metsänomistajien hintaodotuksista. Neljä viidestä metsänomistajasta odotti tukin ja kuitupuun kantohintojen laskevan tai pysyvän korkeintaan ennallaan.

”Noin kolmasosa metsänomistajista arvio, että tukki- ja kuitupuulla on tänä vuonna painetta alaspäin, mutta energiapuulla vastaavasti ylöspäin”, summasi Karttunen.

Ensi vuonna tilanne voi olla toinen. Karttusen mukaan suurin osa metsänomistajista arvioi hintatason vähintään säilyvän silloin entisellään tai nousevan hieman.

Viikoittaiset puunhintatiedot löytyvät myös Maaseudun Tulevaisuuden verkkosivuilta.

MTK:n Metsätutkan toteutti Kantar TNS Agri. Siihen vastasi 550 metsänomistajaa.

Katso uusin video
Lue lisää

Kuitupuun hinta kaihertaa metsänomistajaa – "Kuitua olisi monella tarjolla ja tukkileimikoissa odotetaan hintapiikkejä"

Puukaupassa jo neljäs perättäinen viikko, kun ostomäärä ylitti viime syksyn vastaavan viikon ostot

Otson suurin puukauppavelka yksityishenkilölle lähes 40 000 euroa – puurahat ovat maksamatta myös lukuisille kunnille ja seurakunnille

Euroopan halpa tuhopuu heikentää suomalaisten sahojen kilpailuasemaa – ylitarjonta tuhoalueiden puumarkkinoilla jatkunee vielä vuosia, PTT ennustaa