Metsä

Metsä Groupin Hämälä odottaa Kemin tehtaalle ympäristölupaa marraskuussa – "Sitten alkavat olla elementit koossa"

Metsä Groupin investointipäätös 1,5 miljoonan tonnin sellutehtaasta voi toteutua tämän vuoden puolella.
Metsä Group
Metsä Groupin Kemin tehtaalla puretaan vanhaa ruokalaa uuden työmaan ja biotuotetehtaan tieltä. Viime aikoina yhtiö on tiedottanut useista uuden tehtaan laitteisiin liittyvistä esisopimuksista.

Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä odottaa Kemiin suunnitellun sellutehtaan ympäristölupapäätöksen valmistuvan Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa marraskuussa.

"Sitten alkavat olla elementit koossa päätösharkintaa varten. Infrarakentamista siellä on jo käynnissä", Hämälä kertoi mediatilaisuudessa Lohjalla viime viikolla.

Investointipäätös on mahdollinen vielä tämän vuoden aikana.

Ympäristölupapäätöstä seuraa valitusaika. Metsä Groupin edellisen, Äänekoskelle rakennetun sellutehtaan ympäristöluvasta hallinto-oikeus ei ottanut käsittelyyn ainoatakaan valitusta, mitä voi pitää poikkeuksellisena.

Jos Metsä Group ei saisi valitusten vuoksi toimeenpanolupaa tehdashankkeelle, prosessi voi kestää jopa kauemmin kuin itse tehtaan rakentaminen.

Hämälän mukaan valtion tärkein päätös Kemin tehtaan hyväksi oli neljäs lisäbudjetti kesäkuussa. Siinä varattiin 156 miljoonaa euroa muun muassa laivaväylien ja puuterminaalien rakentamiseen Pohjois-Suomessa.

Energiaveron alennusta EU-minimiin Hämälä luonnehtii metsäteollisuudelle yleisesti merkittäväksi. Kemin investointipäätökselle se ei ole ollut kynnyskysymys.

1,5 miljoonan tonnin sellutehdas Kemissä lisäisi Metsä Groupin puunhankintaa merkittävästi. Sellun lisäksi tehdas valmistaisi lukuisia muita biotuotteita.

Myös tukin hankinta kasvaisi. Tukin käyttöä lisää yhtiön Raumalle rakennettava saha, joka käynnistyy loppuvuonna 2022. Pohjois-Suomen tukkia tuskin vietäisiin Raumalle asti. Kemin sellutehdas muuttaisi Metsä Groupin puuvirtoja koko maassa.

Viime aikoina rakentaminen Yhdysvalloissa on kannatellut sahatavaran maailmanmarkkinoita. Keski-Euroopan metsätuhot ovat toisaalta puskeneet paljon kilpailevaa tavaraa myyntiin.

Hämälän mukaan on liian aikaista sanoa, millaiseen markkinatilanteeseen Rauman saha valmistuu.

"Lähtöajatus on, että sahan operaatiokustannus on sen verran edullinen, että se tekee myös heikossa tilanteessa tulosta."

Hämälä luottaa havusellun käyvän kaupaksi. Suhdanneheilahtelujen yli katsoen pitkäkuituisen havusellun kysyntä kasvaa yhden prosentin vuosivauhtia, lyhytkuituisen lehtipuusellun kolme prosenttia.

"Markkinoiden trendi on vienyt kohti lyhytkuituista sellua 1970-luvulta asti. Tärkeää on, että pitkäkuituistakin silti tarvitaan. Sen tarjonta on lyhytkuituista vähäisempää."

Hämälän mukaan on nähtävissä, että havusellun tuotanto vähenee Etelä-Amerikassa.

"Erityisesti Chilessä, mutta myös Brasiliassa vanhoja mäntyviljelmiä uudistetaan eukalyptukselle."

Entä ilmastoriskit? Muun muassa Kanadassa ja Saksassa laajat metsätuhot ovat syösseet metsätalouden kriisiin. Vastaavat tapahtumat olisivat katastrofaalisia Suomessakin.

Hämälän mielestä riskejä torjutaan Suomessa metsien hyvällä hoidolla ja suotuisalla ikärakenteella. Nuoret, kasvavat metsät ovat vastustuskykyisempiä tuhoille kuin vanhat.

Passiiviset metsänomistajat ovat puunhankinnalle ainainen haaste, mutta Metsä Groupin emo-osuuskunnan Metsäliiton jäsenten metsätalous näyttäisi tukevan yhtiön investointeja, Hämälä sanoo.

"En näe mitään kulminaatiopistettä, että metsänomistajien muutos vaikeuttaisi puunhankintaa. Jäsentemme metsäpinta-ala on kasvanut, vaikka heitä on vähemmän kuin ennen."

Tänä vuonna julkaistun Metsänomistaja 2020 -tutkimuksen tuloksissa on mielenkiintoista, että taloudellisilla arvoilla on suuri paino entistä useammalle metsänomistajalle, Metsä Groupin jäsenpalvelujohtaja Juho Rantala toteaa.

Metsäliiton noin 100 000 jäsentä ovat keskimäärin ammattimaisempia metsätalouden harjoittajia kuin muut, ja metsäalaa on keskiverto-omistajaa enemmän. Osuuskunnassa on vähemmän sellaisia metsänomistajia, jotka eivät tiedä mitä metsällään tekisivät.

"Metsäpalveluita ostetaan entistä enemmän, mutta samalla odotetaan sekä taloudellista kannattavuutta että erinomaista laatua", Rantala kiteyttää.

Lue myös:

Metsä Fibre teki esisopimuksen Kemin biotuotetehtaan puun vastaanottolaitteistosta

Selluntuotannossa liuta isoja hankkeita vireillä – AFRY:n Söderberg: Lyhyen tähtäimen varjo olemassa, mutta pitkällä tähtäyksellä tekijät ajavat kysyntää ylöspäin

Henrik Hohteri
Metsäliiton jäsenet hoitavat metsiään keskimääräistä ammattimaisemmin, kertoo Juho Rantala.
Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Vientialat seuraavat metsäteollisuuden palkkaneuvotteluja pelonsekaisin tuntein

Metsä Group vahvistaa tutkimus- ja kehitystyötä: kehitteillä 3D-kuitutuotteita Valmetin kanssa

Sellun hinta Euroopassa uuteen ennätykseen – Kiinassa pientä laskua

VR:n 35 uutta vaunua alkavat tuoda haketta Venäjältä Metsä Groupin Joutsenon sellutehtaalle Lappeenrantaan