Metsä

Euroopan halpa tuhopuu heikentää suomalaisten sahojen kilpailuasemaa – ylitarjonta tuhoalueiden puumarkkinoilla jatkunee vielä vuosia, PTT ennustaa

Kotimaan puukaupassa on jo näkyvissä elpymistä vaikean alkuvuoden jälkeen, Pellervon taloustutkimus PTT arvioi.
Johannes Tervo
Ensi vuonna havutukkien keskihinnat nousevat maltillisesti tämän vuoden keskihinnasta, Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa.

Tukkien vuotuinen keskihinta pystykaupoissa laskee Suomessa tänä vuonna yli kaksi prosenttia viime vuoteen verrattuna. Mäntytukin hinta heikkenee yli neljä prosenttia, koivutukilla lasku on loivin, Pellervon taloustutkimus PTT arvioi.

Puumarkkinoiden tilanne oli alkuvuonna erittäin vaikea, mutta elpymistä on jo näkyvissä.

Ensi vuonna havutukkien keskihinnat nousevat maltillisesti tämän vuoden keskihinnasta, jos alkuvuoden korjuuolosuhteet ovat normaalit ja sahatavaran hinta nousee vastaavasti, PTT ennustaa.

Kansainvälisiin puumarkkinoihin Keski-Euroopan hyönteistuhot ovat vaikuttaneet PTT:n mukaan koronaa enemmän.

Keski-Euroopan maiden sekä Ruotsin ja Viron raakapuun hinnat ovat laskeneet, sillä vahingoittuneen puun määrä on markkinoilla kasvussa. Nopeaa muutosta ei tuhotilanteeseen ole odotettavissa, koska hyönteisten populaatiot eivät romahda nopeasti.

"On todennäköistä, että ylitarjonta puumarkkinoilla jatkuu vielä vuosia", PTT:n ennusteessa todetaan.

Tšekin metsäinstituutti arvioi vahingoittuneen puun määräksi tänä vuonna 40–60 miljoonaa kuutiometriä. Saksassa vahingoittunutta puuta arvioitiin olleen syyskuun alkuun mennessä 73 miljoonaa kuutiometriä.

Tukin vienti Saksasta on noussut jopa 75 prosenttia verrattuna viime vuoteen. Viennistä lähes 60 prosenttia on suuntautunut Kiinaan. Myös Itävaltaan tukkien vienti on kasvanut merkittävästi.

Keski-Euroopan ja Ruotsin markkinoilla oleva runsas tuhopuun määrä vaikeuttaa PTT:n mukaan suomalaisten sahojen kilpailuasemaa. Tuhopuiden tarjonta on laskenut näillä alueilla myös kemiallisen metsäteollisuuden raaka-ainekustannuksia.

Suomen metsäteollisuudessa ollaan kokemassa PTT:n mukaan merkittävä rakennemuutos, kun kartonki nousee tärkeimmäksi vientituotteeksi.

Paperin kysyntä ja vienti laskevat edelleen, mutta kartonki ja sellu kannattelevat kemiallista metsäteollisuutta.

”Paino- ja kirjoituspaperien kapasiteettia on suljettu ja lisää tullaan sulkemaan. Tällä tavoin suomalainen teollisuus sopeutuu globaalin kulutuksen muutokseen, jossa kartonkien ja esimerkiksi pehmopapereiden merkitys korostuu”, sanoo PTT:n metsäekonomisti Marjo Maidell.

Euroopassa graafisten papereiden kysyntä väheni rajusti, kun koronarajoitukset lisäsivät etätyötä sekä verkkouutisten lukemista ja koulut suljettiin.

PTT toteaa, että epidemian kiihtyminen syksyllä heikentää kulutuksen palautumista. Paperin vientimäärän ennustetaan laskevan peräti 25 prosenttia tänä vuonna.

"Ensi vuonna sekä vientimäärän että -hinnan lasku hidastuu, kun sekä Suomessa että muualla Euroopassa suljetaan paperikoneita ja ylikapasiteettia poistuu. Paperin näkymiin vaikuttaa ennen muuta EU-maiden talouksien elpymisen vauhti."

Kartonkikauppaan korona on vaikuttanut vaihtelevasti.

Elintarvikepakkausten kysyntä on kasvanut, mutta niin sanottujen ylellisyystuotteiden pakkausten kysyntä laskenut.

Suomessa tuotantoa ylläpitää PTT:n mukaan hygieniavaatimuksiltaan tiukoissa elintarvike- ja lääkepakkauksissa tarvittavan kartongin kysyntä.

Sellua vietiin Suomesta viime vuonna ennätykselliset 4,5 miljoonaa tonnia.

Nyt sellun kysyntää on kasvattanut pehmopaperien ja kartongin kysynnän kasvu, mutta toisaalta vähentänyt graafisten paperien tuotannon lasku.

Vientimäärä jää viime vuodesta vain vähän, mutta hinta putoaa selvästi, PTT ennustaa.

Suomessa ensikuidusta valmistettavan sellun kysyntää vahvistaa jatkossa etenkin Kiina.

Kiinassa talouskasvu on palautumassa, ja maa on kieltämässä kierrätyskuitua sisältävän jätteen tuonnin tämän vuoden lopussa. "Tämä vaikuttaa suomalaisen sellun ensi vuoden vientinäkymiin positiivisesti", PTT:n ennusteessa todetaan.

Katso uusin video: Kun suvun mökki kävi ahtaaksi, ratkaisuksi syntyi minimökki
Lue lisää

Lampaat tarjoavat vastapainoa metsätalouden suhdanteille – "Oman tilan metsissä tavoitteena ei ole puuntuotannon maksimointi", sanoo tutkija

Metsäyhtiöiltä odotetaan roimia tulosten parannuksia – näkymät hyvät lukuun ottamatta painopapereita, Danske Bank arvioi

Puukaupassa jatkui yli miljoonan kuutiometrin viikkotahti

Sellun hinta Euroopassa uuteen ennätykseen – Kiinassa pientä laskua