Metsä

Metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomeen: Metsä Group rakentaa uuden biotuotetehtaan Kemiin 1,6 miljardilla eurolla

Kemin biotuotetehdas luo koko suoraan arvoketjuunsa Suomessa noin 1 500 uutta työpaikkaa, joista suurin osa sijoittuu puunhankintaan.
Kai Tirkkonen
Metsä Group rakentaa Kemiin uuden biotuotetehtaan.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on tehnyt investointipäätöksen uuden biotuotetehtaan rakentamisesta Kemiin. Investoinnin arvo on 1,6 miljardia euroa ja se on Suomen metsäteollisuushistorian kaikkien aikojen suurin investointi kotimaahan.

”Metsä Groupin strategisiin tavoitteisiin kuuluvat suomalaisen metsän arvon lisääminen, kannattava kasvu yhdessä asiakkaiden kanssa, pitkäkestoisesti hiiltä sitovien puutuotteiden tuotannon lisääminen, fossiilisista raaka-aineista valmistettujen tuotteiden korvaaminen puupohjaisilla tuotteilla, fossiilisista polttoaineista luopuminen ja uusiutuvan energian tuotannon määrän kasvu”, Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä sanoo.

Kemin biotuotetehtaan lisäksi Metsä Group rakentaa parhaillaan Raumalle maailman moderneinta sahaa. Hämälän mukaan kumpikin investointi tukee edellä mainittua tavotietta.

Kemin biotuotetehdas lisää Suomen vuotuista vientiä noin puolella miljardilla eurolla. Sen lisäksi tehtaan vuotuinen tulovaikutus Suomeen puuraaka-aineen arvon ja suomalaisen työn oston kautta on myös noin puoli miljardia euroa.

Merkittävä osa biotuotetehtaan tuottamasta sellusta jalostetaan korkealaatuiseksi lainerikartongiksi tehdasalueella Metsä Boardin kartonkitehtaalla. Metsä Board on tässä yhteydessä päättänyt laineritehtaan kapasiteetin nostoinvestoinnista.

Kemin biotuotetehdas luo koko suoraan arvoketjuunsa Suomessa noin 1 500 uutta työpaikkaa, joista suurin osa sijoittuu puunhankintaan. Kaikkiaan Kemin biotuotetehtaan suorassa arvoketjussa Suomessa työskentelee noin 2 500 henkilöä.

“Suuren projektin positiiviset vaikutukset Kemin seudulle ja koko maahan ovat merkittävät. Olemme tyytyväisiä aktiivisesta ja avoimesta keskusteluyhteydestä ministerien, virkamiesten ja muiden sidosryhmien kanssa hankesuunnittelun aikana. Tässä yhteiskunnan haastavassa tilanteessa Suomi tarvitsee vastuullisia investointeja kotimaahan ja uskoa tulevaisuuteen”, Hämälä jatkaa.

Tehtaan tarvitsema puu hankitaan kestävästi hoidetuista metsistä, ja puun alkuperä tunnetaan aina. Tehdas käyttää kuitupuuta vuosittain noin 7,6 miljoonaa kuutiometriä eli 4,5 miljoonaa kuutiota enemmän kuin Kemin nykyinen sellutehdas. Puuraaka-aine on suunniteltu hankittavan pääosin Suomesta.

Hämälän mukaan puun saatavuutta tukee Metsäliitto Osuuskunnan vahva omistajajäsenpohja. Puunhankinta Kemin tehtaalle laajenee jatkossa Ruotsiin, josta arvioidaan hankittavan vuosittain noin miljoona kuutiometriä puuta.

Kemin biotuotetehdas valmistaa vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Uusiutuvaa sähköä se tuottaa vuodessa 2,0 TWh, mikä vastaa noin 2,5 prosenttia Suomen kokonaissähköntuotannosta ja yhdessä Äänekosken biotuotetehtaan sähköntuotannon kanssa noin viisi prosenttia.

Uusi tehdas korvaa Kemin nykyisen, elinkaarensa päässä olevan sellutehtaan.

“Pohjoisen havusellun kysynnän kasvu jatkuu globaalisti. Kemin uuden biotuotetehtaan myötä pystymme jatkossa olemaan yhä vahvempi kumppani asiakkaidemme vastuullisessa kasvussa", kertoo Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen. 

Hankkeen kokonaisinvestoinnista, 1,6 miljardia eurosta, 40 prosenttia rahoitetaan kotimaisella omalla pääomalla ja 60 prosenttia lainalla.

Katso uusin video: Näin sutjakasti sahapihan tukkikoura muuttuu lumiauraksi
Lue lisää

Metsä Groupin Kemin-tehdas kääntää puuvirtoja – pohjoisen puulle tervetullutta kysyntää

Sellun hintojen nousu jatkuu – Metsä Fibre ja chileläinen Arauco ilmoittivat uusista korotuksista

Selluinvestoinneista suurimmat nousemassa Etelä-Amerikkaan – Metsä Group vahvistaa asemaansa maailman johtavana markkinahavusellun tuottajana

Metsässä piilee Suomen tulevaisuuden mahdollisuus