Metsä

Lisää rahaa tulossa nuoren metsän hoitoon – pienpuun tarjontaa energian tuotantoon halutaan kasvattaa turpeen polton vähentyessä

Kotimaisen pienpuun käyttöä voidaan lisätä jopa 0,5 miljoonaa kuutiometriä tänä vuonna, maa- ja metsätalousministeriö arvioi.
Kai Tirkkonen
Nuorissa kasvatusmetsissä on myöhässä olevia hoitotöitä lähes puoli miljoonaa hehtaaria. Lisäksi ensiharvennusrästejä on lähes miljoona hehtaaria, joista osalle voidaan myöntää myös pienpuun keruutukea.

Nuoren metsän hoitoon ja pienpuun korjuuseen on tulossa lisää rahaa. Hallitus julkaisi tänään torstaina lisätalousarvioesityksen, jolla lisätään määrärahaa kyseisiin toimiin.

Tavoitteena on turpeen energiakäytön vähentyessä ennakoitua nopeammin lisätä kotimaisen pienpuun tarjontaa.

"Metsähakkeen kysyntä lämmityspolttoaineena on kasvussa. Hallitus haluaa lisärahalla vahvistaa kotimaisen metsähakkeen saatavuutta ja kannustaa metsänomistajia aktiiviseen metsien hoitoon", maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) sanoo ministeriön tiedotteessa.

Lepän mukaan hyödyntämällä nuorten metsien hoidon sivuvirrasta saatavaa pienpuuta, voidaan välttää teollisuudelle käyttökelpoisen ainespuun päätymistä energiakäyttöön. Nuoren metsän oikea-aikaisella hoidolla myös vahvistetaan puuston kasvua ja hiilensidontaa.

Kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmän (kemera) määrärahaa lisätään 3 750 000 euroa tänä vuonna.

Kemeran avulla tuetaan yksityisten metsänomistajien metsänhoitotöitä. Lisäksi metsäkeskukselle myönnetään 250 000 euron lisämääräraha aktivointikampanjaan, jonka avulla innostetaan metsänomistajia pienpuukorjuuseen.

Nuorissa kasvatusmetsissä on valtakunnan metsien inventoinnin mukaan myöhässä olevia hoitotöitä lähes puoli miljoonaa hehtaaria. Lisäksi ensiharvennusrästejä on lähes miljoona hehtaaria, joista osalle voidaan myöntää myös pienpuun keruutukea.

Tähän mennessä pienpuukorjuun tukea on myönnetty vain noin 33 000 hehtaarille vuodessa. Tavoitteena on kaksinkertaistaa määrä seuraavan kolmen vuoden aikana.

Esitetyn määrärahalisäyksen avulla sekä aiemmin myönnettyjen tukirahoitusten käyttöä tehostamalla voidaan lisätä jopa 500 000 kuutiometriä kotimaisen pienpuun käyttöä tänä vuonna, maa- ja metsätalousministeriö arvioi.

Nuoren metsän hoidon tukea maksetaan 230 euroa hehtaarilta kohteissa, joilla tukiehdot täyttyvät.

Hehtaarikohtaista tukea voidaan korottaa 200 euroa, jos nuoren metsän hoidon yhteydessä kerätään pienpuuta. Vähimmäismäärä kerätylle pienpuulle on eteläisessä ja keskisessä Suomessa 35 kiintokuutiometriä hehtaarilta ja pohjoisessa Suomessa 25 kiintokuutiometriä hehtaarilta.

"Nyt todella kannattaa tukea nuoren metsän hoitotöitä. Tehostetulla pienpuukorjuulla saamme taloudellisesti ja ekologisesti kestävää puubiomassaa energiakäyttöön. Samalla saamme purettua nuorten metsien hoitorästejä, mikä tukee järeän runkopuun kasvattamista teollisuuden tarpeisiin", Leppä toteaa.

Hoitorästit ovat valtaosin yksityismetsissä, minkä vuoksi metsäkeskus toteuttaa lisärahoituksellaan alueellisia neuvonta- ja aktivointikampanjoita.

Kampanjat kohdistetaan alueille, joilla tiedetään olevan runsaasti hoitorästejä ja siten myös energiakäyttöön soveltuvaa pienpuuta. Aktivointia kohdistetaan varsinkin alueille, joilla turvetuotanto vähenee erityisen paljon, tiedotteessa kerrotaan.

"Kannustan metsänomistajia ryhtymään ahkerasti metsänhoitotöihin ja pienpuukeräykseen. Metsäkeskus ottaa asiassa yhteyttä metsänomistajiin, metsäalan toimijoihin ja energiapuualan yrityksiin. Tämä on yhteinen ponnistus", ministeri Leppä sanoo.

"Myös tehtaiden ja sahojen sivuvirrat ovat tärkeä kotimaisen metsäbioenergian raaka-aine", hän muistuttaa.

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Kotimainen pienpuu häviää tuontipuulle, jos keruutuki lakkautetaan, varoittavat Bioenergia ry ja Energiateollisuus ry

Kuitupinoon, energiaksi tai pikkutukiksi

Biowatti vaatii selkeyttä energiatukiviidakkoon

Ministeri Leppä tuontihakkeen tulvasta: "Tässä on iso kansallisten talkoiden paikka. Laitetaan metsien hoitorästit kuntoon ja kotimaista kattilaan"