Metsä

Aarre: Männyn viljely epäilyttää monia metsänomistajia hirvituhoriskin vuoksi – karulla maalla kuusen viljely ei sekään ole hyvä vaihtoehto

Metsänhoidon perusohje neuvoo viljelemään oikeaa puulajia oikealla kasvupaikalla. Säännöstä on kuitenkin 1990-luvulta alkaen lipsuttu hirvituhojen pelossa.
Hanne Manelius
Männyn taimet tulee istuttaa aikaisin, Etelä-Suomessa mielellään jo ennen kesäkuun alkua.

On alkukesä, ja Äänekosken Hietaman kylän Multamäessä männyn istutus on täydessä vauhdissa. Puolukka- ja mustikkatyypin kankaan välimaastoon asettuvaan metsätyyppiin mänty onkin oikea puulaji, sillä kuusen tarpeisiin maassa on niukasti ravinteita.

Istutustaimet ovat yksivuotiaita keskipaakkutaimia. Jos oltaisiin astetta karummalla maalla, käytössä olisivat pikkupaakkutaimet tai uudistaminen tehtäisiin kylväen.

”Pikkupaakkutaimet ja kylvö sopivat karuille maille, joita vesakko ei vaivaa”, sanoo Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen metsänhoitoesimies Juho Laitinen.

Vaikka metsänhoidon perusohje neuvoo viljelemään oikeaa puulajia oikealla kasvupaikalla, säännöstä on 1990-luvulta alkaen lipsuttu hirvituhojen pelossa.

”Kuusta on istutettu kuivahkoille, puolukka- ja mustikkatyypin välimaaston maapohjille, vaikkei se niillä kovin hyvin menesty”, Laitinen sanoo.

Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen alueella männyn istutusalat ovat 2000-luvulla vaihdelleet 150–170 hehtaarin välillä. Vaikka lukuun laskettaisiin mukaan kylvöalatkin, määrissä jäädään silti kauas kuusen taa.

Kuusettuminen ei rajoitu Keski-Suomen maakuntaan. Sama ilmiö on nähtävissä koko eteläisessä Suomessa, jossa uudistusaloista kuuselle viljellään enimmillään peräti viisi kuudesosaa.

Joutuuko hirvituhojen pelossa kuusen valitseva metsänomistaja kuitenkin ojasta allikkoon?

Vaikka kuusi säästyisi hirviltä, ilmastonmuutoksen edessä kuusi on mäntyä heikompi. Pintajuurisena puulajina kuusi on altis sekä kuivuudelle että myrskyille, joiden molempien ennustetaan ilmaston lämmetessä yleistyvän. Väärällä maaperällä kasvavan kuusikon elinvoima heikkenee, jolloin kirjanpainajatuhojen riski kasvaa.

Ja vaikka kuusikko säästyisi tuhoilta, karussa maaperässä sen kasvu kärsii.

Lue koko juttu Aarteen sivuilta: Miten männyntaimia voi suojata hirviltä? Miten onnistua männyn istutuksessa?

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Puukauppa käy liki huippuvuoden 2018 vauhtia

Yle uutiset: Luonnonvarakeskus suunnittelee uuden ajan navettaa Jokioisille

Mielipide: Hirvi nähdään usein vain metsän vahinkoeläimenä – voisiko se olla perkaamattomissa taimikoissa mahdollisuus eikä uhka?

Kuiva kesä uhkaa marjasatoa – etenkin mustikkasato jää tavallista pienemmäksi