Metsä

EU-parlamentin valiokunta hakee hakkuukieltoa vanhoille metsille – suomalaisten kannat vaihtelevat: "Neuvottelutulos ei vastaa tieteellistä käsitystä"

Europarlamentaarikko Ville Niinistö pitää monimuotoisuusraporttia historiallisena. Nils Torvalds sen sijaan pettyi äänestystulokseen.
Markku Pulkkinen
EU:n monimuotoisuusstrategiassa Suomea kiinnostavat erityisesti linjaukset metsien suojelusta.

Vanhojen metsien hakkuita tulee välttää ja metsiä pitää asettaa suojeluun, Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta linjaa. Lisäksi eri-ikäisiä metsäalueita tulee jättää kasvamaan vanhoiksi ja hiilinieluille määrittää EU-tason tavoite.

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta äänesti tänään perjantaina EU:n biodiversiteettistrategiasta, jonka Euroopan komissio julkaisi viime vuonna. Strategian päämääränä on lisätä luonnon monimuotoisuutta, joka on yksi EU:n vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) kärkitavoitteista.

Kaikista EU:n maa-alueista tulisi komission mukaan suojella kolmannes. Tiukasti suojeltuja alueita pitäisi olla tästä kymmenesosa vuoteen 2030 mennessä. Muun muassa vanhojen metsien ja turvemaiden suojelua sekä monimuotoisuudelle tärkeiden kohteiden ennallistamista olisi lisättävä.

Ympäristövaliokunnan hyväksymä raportti tukee komission ehdotuksia.

Näkemykset luonnon monimuotoisuudesta ja sen kirjaamisesta EU-tason tavoitteeksi ovat vaihdelleet EU-parlamentissa voimakkaasti. Maatalousvaliokunta puolsi esitystä, joka painottaa monimuotoisuuden lisäksi kestävän metsätalouden merkitystä.

Tuore ympäristövaliokunnan kanta on kuitenkin huomattavasti suojelumyönteisempi. Valiokunnan jäsen, meppi Nils Torvalds (r.) pitää äänestystulosta valitettavana.

"Biodiversiteettistrategian työstäminen ideologisoitui ja neuvottelutulos ei vastaa tieteellistä käsitystä näistä asioista. Se ei ota ollenkaan huomioon jäsenmaiden ja eri alueiden eroavaisuuksia esimerkiksi metsäkysymyksissä."

Torvalds kertoo äänestäneensä ehdotusta vastaan. Asiasta äänestetään seuraavaksi kaikkien EU-parlamentin jäsenten kesken kesäkuussa.

"Pidin tätä esitystä erittäin ongelmallisena. Jatkoa seuraa täysistuntokäsittelyssä, sen suhteen olen vähän optimistisempi", Torvalds mainitsee.

Euroopan parlamentin vihreiden ryhmässä asiaa neuvotellut meppi Ville Niinistö (vihr.) kutsuu valiokunnan päätelmiä historiallisiksi.

Vihreät ajoivat mukaan kirjauksia jatkuvan kasvatuksen merkityksestä, avohakkuiden haitallisuudesta, laillisesti sitovasta nielutavoitteesta sekä hakkuiden laskemisesta kestävämmälle tasolle.

"Olen tyytyväinen valiokunnan tulokseen. Pitää muistaa, että Suomessa keskustelu on kovin kaksijakoista. Jos mietitään, miten Suomi ja Eurooppa voivat olla uskottavia maailman areenalla, pitää kotitontti hoitaa kuntoon."

"Hakkuut vanhoissa metsissä ovat erityisen haitallisia useille uhanalaisille lajeille. Emme voi sanoa, että Amazonilla hakkuut pitää lopettaa, jos itse hakkaamme vanhoja metsiä."

Niinistö kannattaa läpimennyttä ehdotusta, jossa myös nuorempia metsiä otettaisiin suojeluun ja niitä ikäännytettäisiin.

"On vaikea suojella uhanalaisia lajeja, jos suojeluverkosto on hajanainen. Suojeluun voitaisiin ottaa keski-ikäistä, luontoarvoissa keskitasoista metsää, jotta niistä voidaan luoda uutta vanhaa metsää. Pitää muistaa, että tämä on vapaaehtoisuuteen perustuva keino."

"Toimilla ei ole vaikutusta metsätalouden kannattavuudelle, mutta niillä suojellaan lajeja kohdennetusti."

Niinistö on tyytyväinen kirjauksiin, joissa EU-maille asetettaisiin yhteinen nielutavoite eli suunnitelma sille, kuinka paljon maiden tulee sitoa hiiltä metsiinsä.

"Erillinen tavoite nielun kasvattamiseen on välttämätön ympäristövastuun näkökulmasta. Meidän pitää sitoutua jonkinlaiseen nielun kasvattamisen."

EU:n toimissa ei ole Niinistön mukaan kyse pakosta. "Keinot luonnon suojeluun, hakkuumenetelmien parantamiseen ja hiilinielujen kasvattamiseen jäävät kansallisesti päätettäviksi."

Lue myös:

EU kirittämään metsien tiukkaa suojelua: suojeltavaksi ehdotetaan vanhojen metsien lisäksi turvemaita – "Monimuotoisuuden turvaaminen on pakollista"

EU-valiokunta hakee metsien määritelmiin joustoja biodiversiteettilausunnossa – "Jäsenmaita ei voi panna yhteen muottiin"

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Lukijalta: Metsämme eivät ole kaupunkilaisten omia –"Köyhiä oltiin aina, mutta isän Homelite ja metsä pelastivat"

Hakkuuaukealle kasvaa uusi metsä

Nils Torvalds: Uhkana on, että Pohjolan metsävarat sosialisoidaan

Vihreän kehityksen haastava todellisuus