Metsä

Puukaupassa on nyt metsänomistajien kissanpäivät, mutta vauhti tasaantuu Luonnonvarakeskuksen ennusteen mukaan vuoden loppua kohti

Luonnonvarakeskus odottaa sahatavaran hinnan nousun jatkuvan syksyyn asti.
Johannes Tervo
Luke odottaa puukaupan huippusuhdanteen jatkuvan syksyyn asti, mutta vuoden loppua kohti suhdanne tasaantuu.

Puukaupassa eletään huippusuhdannetta, joka Luonnonvarakeskuksen mukaan nousee entisten huippuvuosien rinnalle. Puukauppaa kirittää sahatavaran kova kysyntä, joka jatkunee hyvänä syksyyn asti.

Sahatavaran hinnat lähtivät Yhdysvalloissa nousuun jo viime kesänä. Massiiviset elvytyspaketit ovat kiihdyttäneet rakentamista, eikä loppua ole näkyvissä.

Luken arvion mukaan sahatavan hintahuippu on saatettu jo saavuttaa Yhdysvalloissa. Siitä huolimatta sahatavaran hinnan odotetaan pysyvän Yhdysvalloissa selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla loppuvuoden ja ensi vuoden aikana.

Suomen sahatavaran vientihinnan Luke odottaa nousevan syksyyn saakka, minkä jälkeen vientihinta kääntyy laskuun.

Metsäteollisuuden hyvät näkymät ovat vauhdittaneet puukauppaa. Viime viikolla metsänomistajat myivät Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksille puuta 2,4 miljoonaa kuutiota, mikä on kaikkien aikojen ennätys.

Edellinen ennätys oli vuodelta 2018, joka oli edellinen puukaupan huippuvuosi.

Suhdannehuiput ovat yleensä nopeita ja tämä tuskin tekee siitä suurta poikkeusta. Luonnonvarakeskus odottaakin, että puukaupan huippusuhdanne tasaantuu vuoden loppua kohden.

Puukaupan veturina on totuttuun tapaan toiminut havutukki. Metsäteollisuus on sekä ostanut että hakannut sitä selvästi aiempaa enemmän.

Luken ennusteen mukaan tukin hakkuut kasvavat tänä vuonna 28,4 miljoonaan kuutiometriin eli 15 prosenttia. Vuoden ensimmäisellä kolmanneksella tukin hakkuut lisääntyivät 34 prosenttia.

Mäntytukin keskikantohinta nousee ennusteen mukaan 14 prosenttia 62,9 euroon kuutiolta. Kuusitukin keskikantohinta nousee vastaavasti 65,9 euroon.

Etelä-Suomen parhaista päätehakkuuleimikoista maksetut huippuhinnat ovat sitten jotain ihan muuta.

Koivutukin kantohinnan nousu jää maltillisemmaksi. Sen keskikantohinta pysyy 45 eurossa kuutiolta.

Kuitupuun kysyntää vahvistaa kartongin ja sellun kysynnän nousu. Toisaalta paperin valmistus supistuu, puun tuonnin kasvu jatkuu ja myös sahahakkeen määrä kasvaa, mikä vähentää kuitupuun tarvetta.

Luke ennustaakin, että kuitupuun hakkuut pysyvät vajaassa 34 miljoonassa kuutiometrissä.

Koska uudistushakkuita tehdään suhteessa selvästi enemmän kuin viimeisten yli kymmenen vuoden aikana, se alentaa kuitupuun puunkorjuukustannuksia. Edellisen kerran vastaavaan hakkuukertymän rakenteeseen päästiin huippuvuonna 2007.

Kuitupuun kantohintojen Luke odottaa nousevan 7−10 prosenttia. Mäntykuitupuun koko vuoden keskikantohinta nousee 19,3 euroon, koivukuitupuun 18,0 euroon ja kuusikuitupuun kantohinta 21,5 euroon.

Metsähakkeen käyttömäärän Luke ennakoi lisääntyvän 4–5 prosenttia tänä vuonna. Energiaturpeen käytön väheneminen lisää metsähakkeen kulutusta lämpö- ja voimalaitoksissa.

Metsäenergian hintaa painaa polttohakkeen tuonnin kasvu.

Katso uusin video: Kun suvun mökki kävi ahtaaksi, ratkaisuksi syntyi minimökki
Lue lisää

Kananmunan ympäristövaikutukset ovat alle puolet sianlihan vaikutuksista - "Erityisesti tuontisoijan käyttö rehussa lisää ympäristökuormaa"

"Nyt menee jo liian pitkälle" – Lukijoiden mielestä FSC:n rajoitukset eivät saa ulottua puukauppaan

Luke selvitti broilerin- ja sianlihan jalanjäljet

Metsäpaloriskin ennakoidaan kasvavan tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen takia – suurpalojen riski on olemassa myös Suomessa