Metsä

Metsä Group aikoo rakentaa 200 miljoonaa euroa maksavan viilupuutehtaan Äänekoskelle – investointi edellyttää asemakaavoituksen valmistumista

Tehdas käyttäisi tukkia 375 000 kuutiometriä.
Markku Tissarinen / Metsä Group
Metsä Groupilla on käynnissä kaavaprosessi Äänekosken kaupungin kanssa tavoitteena Äänekosken tehdasintegraatin mekaanisten puutuotteiden tuotannon laajentaminen.

Metsä Group suunnittelee uuden viilupuuta (lvl) valmistavan tehtaan rakentamista Äänekosken tehdasalueelleen.

Varsinainen investointipäätös edellyttää alueen asemakaavoituksen valmistumista. Investoinnin arvo olisi noin 200 miljoonaa euroa. Vuotuinen Suomesta hankittavan tukin käyttö uudella tehtaalla olisi noin 375 000 kuutiometriä, Metsä Groupin tiedote kertoo.

Tuotenimeltään Kerto lvl -tuotanto myytäisiin rakennusteollisuuden asiakkaille pääasiassa Eurooppaan ja Aasiaan.

Kevyiden, ympäristöystävällisten ja rakentamista nopeuttavien Kerto lvl -tuotteiden markkinanäkymä on Metsä Groupin mukaan erinomainen, etenkin teollisessa esivalmistuksessa, moduulirakentamisessa sekä perinteisessä projektirakentamisessa.

Myös betonia ja viilupuuta yhdistävän hybridielementtirakenteen kehitys on edennyt pitkälle ja tulee entisestään parantamaan kysyntää.

Tehdas rakennettaisiin vaiheittain vuosien 2022–2026 aikana. Tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti olisi noin 150 000 kuutiometriä viilupuuta.

Uusi tehdas kasvattaisi Metsä Groupin viilupuun tuotantokapasiteettia noin 50 prosenttia ja se olisi teknologialtaan ja tehokkuudeltaan alansa edelläkävijä maailmassa.

Investoinnin suorat työllisyysvaikutukset olisivat noin 140 uutta työpaikkaa. Tämän lisäksi uusi tehdas lisäisi noin 200 henkilötyövuotta suoraan arvoketjuunsa. Rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan noin 1 000 henkilötyövuotta.

”Luomme kannattavaa kasvua suomalaista puuta jalostamalla. Toimintaamme ohjaa vastuullisuus. Lisäämme tulevina vuosina hiiltä pitkäaikaisesti sitovien tuotteiden valmistusta ja seuraava vaihe on uusi Kerto lvl -tehdas. Puu on ympäristöystävällisin rakennusmateriaali ja uskomme resurssitehokkaan ja laadukkaan Kerto lvl:n kysynnän kasvun jatkuvan vahvana. Suomi tarvitsee lisää investointeja ja uskoa tulevaisuuteen”, sanoo Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä tiedotteessa.

Metsä Groupilla on käynnissä kaavaprosessi Äänekosken kaupungin kanssa tavoitteena Äänekosken tehdasintegraatin mekaanisten puutuotteiden tuotannon laajentaminen.

Metsä Groupin nykyisten tehtaiden eteläpuolella sijaitsevalle noin 150 hehtaarin alueelle valmistellaan asemakaavaa teollisuusalueeksi. Alueella on nykyisin voimassa yleiskaava ja se on pääosin Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren omistuksessa. Kaavaprosessin arvioidaan kestävän vuoden 2022 alkupuolelle asti.

Kaavoitettava alue mahdollistaa merkittävän mekaanisen metsäteollisuuden tuotannon kasvattamisen suunnitellun uuden kertopuutehtaan jälkeenkin.

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

EU tutkii mahdollista sellukartellia – Stora Enso, UPM ja Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre vahvistavat tarkastajien yllätysvierailut

Paperissa kytee iso palo

”Tosi hienoa Äänekoskelle” – kaupungissa iloitaan Metsä Groupin viilupuutehtaan rakentamissuunnitelmista: "Elinvoima seudulla paranee"

Metsä Tissue suunnittelee uuden pehmopaperitehtaan rakentamista Britanniaan