Metsä

Tuulivoiman maanvuokramarkkinat käyvät kuumina – "Jos vuokraajalla on kiire, ei pidä missään tapauksessa allekirjoittaa"

Pudasjärvelle pyrkivät Tuulialfa ja Myrsky Energia ovat erimielisiä siitä, onko kahden eri yrityksen pyrkiminen samalle alueelle poikkeuksellista.
Rami Marjamäki
Tuulivoimaloille soveltuvista tuotantoalueista käydään nyt kovaa kilpailua. Kuva on Kantin tuulivoimapuistosta Karviasta.

Pudasjärvellä useampi yritys koettaa vuokrata samalta alueelta maita tuulivoimahankkeita varten, mikä on hämmentänyt alueen maanomistajia (MT 30.10.). Pudasjärvellä hanketta virittelevän Tuulialfa Oy:n toimitusjohtajan Antti Tanskasen mukaan tilanne on heillekin hämmentävä. Tietylle alueelle tuulivoimapuiston voi rakentaa vain yksi yritys, mutta Pudasjärvellä toinen yritys on ryhtynyt solmimaan kilpailevia maanvuokrasopimuksia samalla alueella.

"Suomen markkinoilla ei ole tapahtunut tällaista aikaisemmin", Tanskanen sanoo. Tuulialfa on helsinkiläinen kaavoituksiin erikoistunut insinööritoimisto. Yrityksen tavoitteena on etsiä myöhemmin hankkeelle investointikumppani puiston varsinaiseen toteuttamiseen.

Samalla alueella omaa hankettaan edistävän Myrsky Energia Oy:n näkemyksen mukaan useiden yritysten toimiminen tietyllä alueella on seurausta siitä, että tuulivoima-alalle on tullut lisää toimijoita.

"Tuulivoima-alan kehittyessä on ollut havaittavissa, että useampi yritys löytää samoja kartoitettavia alueita", sanoo Myrsky Energian toimitusjohtaja Tuomas Candelin-Palmqvist.

Maanomistaja tekee päätöksen siitä, kenen kanssa hän tekee yhteistyötä. Candelin-Palmqvistin mukaan kunnalla on ratkaiseva rooli siinä, minkä tahon kanssa aikanaan tehdään kaavoitussopimus. Hän kuitenkin vakuuttaa, ettei maanomistajien tarvitse olla huolissaan ulkopuolelle jäämisestä.

"En tiedä sellaista tapausta, että kukaan maanomistaja olisi vasten tahtoaan joutunut hankkeen ulkopuolelle."

Myrsky Energia aikoo jäädä Pudasjärvelle puiston rakentajaksi ja omistajaksi. "Meidän liiketoimintamme perustuu sähkön tuotantoon."

Vuonna 2020 perustetulla Myrsky Energialla on vireillä yli 30 hanketta.

Tuulivoimaloille soveltuvista tuotantoalueista käydään kovaa kilpailua, kertoo MTK:n kenttäpäällikkö Markus Nissinen. "Tuulivoiman maanvuokramarkkinoilla on ylikuumentumista, ja se näkyy hoppuna. Monilla tuntuu olevan kiire päästä varaamaan maata."

Kiire on näissä asioissa vihoviimeinen asia, Nissinen varoittaa.

"Jos vuokraajalla näyttää olevan kiire, silloin ei pidä missään tapauksessa allekirjoittaa."

Vuokrasopimusten tarjoajissa on Nissisen mukaan kahdenlaisia yrityksiä. Toiset ovat kehittämisvaiheen yhtiöitä, jotka valmistelevat hankkeen paperilla valmiiksi ja koettavat sen jälkeen myydä valmiin paketin vuokrasopimuksineen jollekin, joka rakentaisi puiston. Toinen vuokraajatyyppi on yritys, joka ryhtyy itse myös tuulivoiman tuottajaksi.

"Ei voi kuitenkaan sanoa, että toinen näistä olisi huonompi. Sopimusten ehdot koskevat kyllä lopullista hanketoteuttajaa."

Myöskään salailu ei kuulu Nissisen mukaan näihin neuvotteluihin.

"Jos tarjouksessa lukee, että se on salassa pidettävä, se ei voi pitää paikkaansa. Salassapitovelvollisuutta ei voi olla sellaisesta paperista, josta ei ole edes mitään sopimusta olemassa."

MTK neuvoo tuulivoimasta kiinnostuneita maanomistajia perustamaan tuulivoimahankkeeseen oman toimikunnan. Siinä 3–5 maanomistajaa ryhtyy neuvottelemaan kaikkien puolesta. Jotkut tuuliyhtiöt ovat suostuneet korvaamaan myös yhteishankkeiden asiantuntijakonsultoinnin kuluja.

"Voi sanoa, että en ole nähnyt yhtään sopimusta, jonka olisi voinut hyväksyä sellaisenaan. On huomioitava monta asiaa, maksetaanko esimerkiksi valmisteluajalta vuokraa. Kannustan neuvottelemaan heti alusta lähtien myös puistosta ulos vievien voimajohtolinjojen korvauksista", Nissinen toteaa.

"On käynyt niin, että jos joku hätäinen oli ehtinyt allekirjoittaa, näidenkin sopimukset on saatu päivitettyä parempiin ehtoihin yhteishankkeessa."

Nissinen suosittelee ottamaan heti yhteyttä myös maakuntaliittoon. Ison puiston rakentamiseen tarvitaan kaavamerkintä tuulivoimalle, ja jos kaavamuutos tarvitaan, siihen menee vuosia.

Hän korostaa, ettei MTK ota kantaa tuulivoimaloiden puolesta tai niitä vastaan. "Mutta autamme jäseniä tarvittaessa sopimusasioissa."

Lue myös:

Tuulimyllytontteja haalitaan nyt kaikin keinoin – "Yksittäinen maanomistaja kokee olevansa aika kuutamolla"

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Yle uutiset: Perämerelle suunnitellaan kahta 160 voimalan merituulihanketta, mutta sähköntuotantoon on vielä pitkä matka

Suomen suurin tuulipuisto tuo mittavat verotulot Keski-Pohjanmaan Lestijärvelle – kunta rakennutti jo modernin koulukeskuksen

Tuulivoimasta tuli yhteismetsien rahasampo, mutta sopimuksiin tarvitaan ammattiapua

Tiirolalta tärkeä esitys