LÖYDÄ EHDOKKAASI: MT:n vaalikoneessa koko maan aluevaaliehdokkaat
Metsä

Luontopaneeli: Suomen vanhat metsät suojeltava EU-tavoitteiden saavuttamiseksi – hinta 6,8 miljardia euroa, eikä arviota metsäteollisuuden tappioista ole mukana

Metsäluonnon köyhtyminen ei ole pysähtynyt. Luontopaneeli esittää ensikädessä kaikkien vanhojen metsien suojelua.
Kai Tirkkonen
Luonnonsuojeluun täytyy ohjata miljardeja euroja vuoteen 2030 asti, jos Suomi mielii saavuttaa EU:n asettamat suojelutavoitteet. Luontopaneeli korostaa, että Suomi on tavoitteet jo hyväksynyt. Lumi kuorrutti puita maanantaina Räkäsuon suojelualueella Muhoksella.

Suomessa pitäisi suojella liki 1,5 miljoonaa hehtaaria metsää, jotta pääsisimme EU:n edellyttämään 10 prosentin tiukan suojelun tavoitteeseen. Luontopaneeli suosittelee, että suojelu aloitetaan kaikissa maakunnissa vanhimmista metsistä, joilla on parhaat edellytykset ylläpitää luonnon monimuotoisuutta.

Lisäsuojelu maksaisi noin 6,8 miljardia euroa, kun vertailukohtana käytetään vapaaehtoisen suojelun Metso-ohjelman maanomistajille maksamia korvauksia. Se tarkoittaisi, että suojeluun olisi varattava vuosittain 760 miljoonaa euroa vuoden 2030 loppuun asti. Tänä vuonna valtio on ohjannut luonnonsuojeluun runsaat 140 miljoonaa euroa, josta Metso-ohjelmalle noin 30 miljoonaa.

Suomen Luontopaneelin puheenjohtaja, Jyväskylän yliopiston ekologian professori Janne Kotiaho suosittelee suojelun toteuttamiseen ensisijaisesti vapaaehtoisuutta ja painottaa, että metsänomistajien taloudelliset menetykset on korvattava.

Kotiaho huomauttaa, että Suomi on hyväksynyt EU:n suojelutavoitteet, joiden mukaan maa- ja merialueista on suojeltava 30 prosenttia, joista 10 tiukasti. Nyt eteläisessä Suomessa metsistä on suojeltu noin 3 prosenttia.

Suomen uhanalaisista lajeista puolet on metsälajeja ja niiden uhanalaistuminen jatkuu.

Vuoden 2019 Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnin mukaan 27 ensisijaisesti metsissä elävää lajia on nyt uhanalaisempia kuin 10 vuotta aiemmin. Metsien luontotyypeistä 77 prosenttia on uhanalaisia.

Luontopaneeli ehdottaa, että suojelussa edetään rauhoittamalla metsät vanhimmasta päästä. Etelä-Suomessa 10 prosentin suojelutavoite saavutettaisiin suojelemalla kaikki yli 110-vuotiaat mäntyvaltaiset metsät, yli 100-vuotiaat kuusikot sekä yli 70-vuotiaat lehtipuuvaltaiset metsät.

Lapissa suojelutavoitteet on jo saavutettu, mutta Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tulisi suojella yli 110-vuotiaat männiköt ja yli 80-vuotiaat lehtipuuvaltaiset metsät.

Kotiahon mukaan aivan ensimmäiseksi pitäisi rauhoittaa valtion suojelemattomat metsämaat, joita on Etelä-Suomessa 650 000 hehtaaria. Monet kohteista ovat luontoarvoiltaan merkittävämpiä kuin Metso-ohjelmaan ohjautuvat yksityiset metsät.

"Valtion mailla kaikki yli 120-vuotiaat metsät tulisi asettaa toimenpidekieltoon, kunnes kansalliset päätökset vanhojen metsien tiukasta suojelusta on tehty", Kotiaho sanoo viitaten myös pohjoisiin metsiin. Luontojärjestöt ovat taistelleet tänäkin syksynä valtion vanhojen metsien hakkuita vastaan.

Painavin syy lajiston uhanalaistumiselle on metsien käsittely. Luontokatoa aiheuttavat myös ojitus ja peltojen raivaus, rakentaminen, vesistöjen rehevöitymien ja vesistörakentaminen sekä ilmastonmuutos.

"Hakkutavoitteita on sopeutettava suojelutarpeen mukaiseksi, sillä Suomen metsätalous on kestämätöntä. Hakkuutavoitteiden saavuttaminen ja luontokadon pysäyttäminen eivät onnistu samanaikaisesti", Kotiaho sanoo.

Hakkuiden sopivaan määrään ja metsien käytön vähentämisen taloudellisiin vaikutuksiin Luontopaneeli ei ota kantaa.

Metsäkatoa tapahtuu myös Suomessa. Maankäytön muutoksissa metsiä häviää noin 20 000 hehtaaria vuodessa.

Kotiahon mukaan tilastot maankäytön muutoksesta ja lajiseurannat ovat riittäviä indikaattoreita luontokadon seuraamiseksi.

Luontopaneeliin kuuluu 16 jäsentä, jotka työskentelevät korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Luontopaneelin toiminta ollaan kirjaamassa lakiin luonnonsuojelulain uudistuksen yhteydessä.

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Uskon vai tiedon varassa?

Lapinlehmä tarjoaa monia mahdollisuuksia

Lukijalta: Metsien suojelutavoite on raskaasti ylimitoitettu – "Miten rahoitus aiotaan hoitaa, kun valtiontalous ei selviä nytkään velkaantumatta?"

Suojelutavoite raskaasti ylimitoitettu