Metsä

Stora Enso lisää puunhankintaa useita satoja tuhansia kuutiometrejä Pohjois-Suomessa – määrään ei vielä sisälly mahdollinen Oulun investoinnin puuntarve

Puunhankintaorganisaatiota vahvistetaan Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Uudet hankintatoimistot on avattu Limingassa, Kuusamossa, Ristijärvellä ja Sotkamossa.
Kai Tirkkonen
Stora Enso käyttää puuta Oulussa ja Veitsiluodon tehtailla Kemissä yhteensä noin 4,5 miljoonaa kuutiometriä. Pohjois-Suomesta puuta kuljetetaan enenevässä määrin Storan Enson muille tehtaille etelään päin. Kuva on Oulun tehtailta.

Stora Enso on lisäämässä vuosittaista puunhankintaa Pohjois-Suomessa useita satoja tuhansia kuutiometrejä, Stora Enso Metsän aluejohtaja Esa Ojala kertoo.

Kyseiseen hankintamäärän lisäykseen ei vielä sisälly Ouluun suunnitteilla oleva 700 miljoonan euron investointi, joka kasvattaisi toteutuessaan puuntarvetta Oulussa nykyisestä kahdesta miljoonasta kuutiometristä yli kolmeen miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Lisäys olisi havukuitupuuta.

Oulussa kaksi hienopaperikonetta on määrä muuttaa pakkauskartonkikoneiksi ja rakentaa tontille uusi kemihierretehdas (ctmp).

"Tehtaittemme puunkäytöt ovat nousseet viime vuosina, vaikka varsinaisia jätti-investointeja emme ole tehneet. Pohjoisesta toimitamme myös selvästi eneneviä määriä puuta etelään päin", Ojala perustelee hankintamäärän kasvua Pohjois-Suomessa.

Oulun tehtaiden lisäksi Stora Enson toinen suuri puunkäyttäjä pohjoisessa on Kemin Veitsiluodon tehdasintegraatti, joka tarvitsee vuosittain puuta yhteensä noin 2,5 miljoonaa kuutiometriä. Siitä tukkia on puoli miljoonaa kuutiota. Kuitupuusta suurin osa on koivua.

Vuodenvaihteen tienoilla Stora Enso avasi neljä uutta hankintatoimistoa: Limingassa, Kuusamossa, Ristijärvellä ja Sotkamossa. Organisaatioon palkattiin 12 uutta metsäasiantuntijaa, mikä nosti metsäomistajia palvelevien asiantuntijoiden määrän Pohjois-Suomen hankinta-alueella 50:een.

Ojala toteaa, että Luonnonvarakeskuksen tekemästä valtakunnallisesta metsäinventoinnista ilmenee, että Pohjois-Suomen alueella olisi mahdollisuuksia lisätä hakkuita kestävästi vielä noin viisi miljoonaa kuutiota, kun samalla pidetään metsistä ja niiden tulevaisuudesta hyvää huolta.

Henkilöstön lisäykseen on Ojalan mukaan syynä myös luonnon arvaamattomuus, mistä oppia saatiin viime talvena.

Viime talvi alkoi märissä olosuhteissa ja puunkorjuu takkusi vaikeissa olosuhteissa monilla paikkakunnilla. Suuremmalla henkilöstömäärällä Stora Enso pystyy nyt kartuttamaan puuvarantoaan ja varmistamaan tehtaiden puuhuollon.

Myös alueen metsänomistajia on Ojalan mukaan mahdollista palvella henkilökohtaisesti entistä paremmin ja huolehtia heidän kanssaan metsien hyvinvoinnista.

Stora Enson puunhankintaan on palkattu viimeisimmän vuoden aikana yli 30 uutta ihmistä. Yhtiön puunhankinnassa työskentelee yhteensä 500 henkilöä eri puolilla Suomea.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Stora Enson Sundström: "Alkuvuosi on ollut lupaava" – tästä vuodesta odotetaan viime vuoden kaltaista, vaikka kannattavuus hieman notkahti

Stora Enson yt-neuvottelujen tulos Imatralla: 55 ihmiseltä päättyvät työt paperikoneen sulkeutuessa

Toteutuuko puun katkonnassa sellutehtaan vai metsänomistajan etu? Näin puunostajat vastaavat