MT Metsä

EU vastustaa Venäjän asettamia puutavaran vientirajoituksia

EU käynnistää neuvottelut asiasta Maailman kauppajärjestössä (WTO).
Venäjä rajoitti havupuun vientiä vuoden alussa. Suurin osa Suomeen Venäjältä tuotavasta puusta on koivukuitupuuta ja haketta.
Venäjä rajoitti havupuun vientiä vuoden alussa. Suurin osa Suomeen Venäjältä tuotavasta puusta on koivukuitupuuta ja haketta. Kuva: Saara Lavi

Lue lisää