MT Metsä

Metsä rauhoittaa mutta ei ole nuorille välttämätön osa vapaa-aikaa

Suurimmalle osalle 15–25-vuotiaista suomalaisista on tärkeää, että kodin läheltä löytyy metsää.
Suomen Metsäyhdistys tutki nuorten suomalaisten metsäsuhdetta sekä metsien käyttöön ja metsäalaan liittyviä mielikuvia.
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Metsät ovat tärkeitä lähes yhdeksälle kymmenestä nuoresta riippumatta siitä, missä päin Suomea he asuvat. Metsiä erittäin tärkeänä pitävien osuus kasvaa iän myötä. Toisaalta 13 prosenttia nuorista kokee metsän vieraaksi ympäristöksi.

Nuorten metsäbarometrin tuoreet tulokset kertovat 15–25-vuotiaiden suomalaisten metsäsuhteesta sekä metsien käyttöön ja metsä- ja puualaan liittyvistä mielikuvista. Barometrin toteutti Taloustutkimus Suomen Metsäyhdistyksen tilauksesta, ja sen rahoittivat Puumiesten Ammattikasvatussäätiö ja Metsämiesten Säätiö.

Vaikka metsät koetaan tärkeiksi, kolme viidestä nuoresta ei koe metsää vapaa-ajalleen välttämättömänä asiana. Alueelliset erot näkyvät tässä kysymyksessä: pohjois- ja itäsuomalaisille nuorille on selvästi keskimääräistä useammin vaikea ajatella vapaa-aikaa ilman metsää.

Metsä koetaan rauhoittavana, energiaa antavana ja inspiroivana ympäristönä ja sinne mennään useimmiten yksin tai ystävän kanssa. Nuorista 62 prosentille on tärkeää, että kodin läheltä löytyy metsää.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Metsä- ja puuala työnantajana näyttäytyy ennemmin positiivisessa kuin negatiivisessa valossa valtaosalle nuorista. 20–30 prosenttia nuorista ei kuitenkaan osannut ottaa kantaa työnantajakuvaa mittaaviin väittämiin. Metsäteollisuudella on nuorten silmissä edistyksellisin ja innovatiivisin imago, kun taas puutuoteteollisuutta pidettiin hieman konservatiivisempana. Toisaalta nuoret käyttäisivät puuta mieluiten rakentamiseen, huonekaluihin ja sisustamiseen.

Nuoret miehet harkitsevat metsään tai puunjalostusteollisuuteen liittyvää ammattia huomattavasti nuoria naisia useammin. Metsään vievä harrastus, perheen omistama metsä ja perheenjäsenen koulutustausta metsä- tai puualalla nostavat todennäköisyyttä harkita alaa.

Kaksi kolmasosaa nuorista on sitä mieltä, että metsiä hoidetaan Suomessa hyvin. Huolenaiheiden listalla kärkeen nousi ilmastonmuutos. Negatiivisista metsään liittyvistä uutisista nuorten mieliin on viime ajoilta jäänyt voimakkaasti Amazonin metsäpalot.

Metsäpalvelut

Miltä metsäsi näyttää euroissa? Lisää laskuriin vain tilasi pinta-ala ja maakunta, niin saat arvion metsätilasi arvosta.