MTK:n Marttila Vanhasen talousarvioehdotuksesta: "Jämäkkä ulostulo, biotalousinvestointeihin kaivataan lisää kunnianhimoa" - Politiikka - Maaseudun Tulevaisuus
Politiikka

MTK:n Marttila Vanhasen talousarvioehdotuksesta: "Jämäkkä ulostulo, biotalousinvestointeihin kaivataan lisää kunnianhimoa"

MTK penää tulevaisuusinvestointeja ja panostusta biotalouteen.
Kari Salonen
MTK:n Marttila toivoo hallitukselta lisää kunnianhimoa biotalousinvestointeihin.

"Hyvä että valtiovarainministeri toi esiin viennin merkityksen. Vientiteollisuuden ja siihen rinnastettavan elintarviketeollisuuden rooli on talouden tasapainottamisessa ratkaiseva", MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila sanoo.

Marttila pitää valtiovarainministeri Matti Vanhasen keskiviikkoista esitystä hyvänä ja jämäkkänä ulostulona, jossa taustatarkoituksena lienee budjettiriihen alla kuplivan poliittisen tilanteen rauhoitteleminen.

Marttila on huolissaan koronakriisin ja sen aiheuttaman taloudellisen taantuman vaikutuksista maatalouteen ja maaseutuun. "Ruokamarkkinoilla on jo käynnissä hintasota, joka osittain johtuu koronankriisin aiheuttamista maailmantalouden häiriöistä".

Valtiovaranministeriön esittämiä toimia vientiteollisuuden tukemiseksi Marttila pitää hyvinä avauksina. "Kriisin vaikutukset kohdistuvat meihin viiveellä, joten toimiin on syytä ryhtyä ennakoivasti", hän sanoo.

Kiinteistöverojärjestelmän uudistaminen lykkääntyy. Marttila on ilahtunut muutoksesta, sillä sen valmistelu oli hänen mielestään menossa huonoon suuntaan.

"Verotuksen lähtökohtana on yleisesti verovelvollisen maksukyky, mutta kiinteistöverotuksen kohdalla näin ei ole", Marttila summaa nykyistä tilannetta.

Kaavailtuun polttoöljyn verotuksen kiristämiseen Marttila suhtautuu jyrkän kielteisesti. "Maataloussektori ei nykyisessä tilanteessa kestä panoshintojen nousua".

Myös talouden elvyttämisinvestoinniksi kaavailtu biokaasulaitoksille suunnattava 16 miljoonan euron vuotuinen tuki aikavälille 2021 - 2023 saa risuja. Marttilan mukaan vuosittain tarvittava summa olisi 50 - 100 miljoonaa euroa.

"Jos todella haluamme tukea kestävää biotaloutta ja kriisitilanteissa pärjäävää hajautettua yhteiskuntaa, meidän pitäisi panostaa siihen tosissaan", Marttila painottaa.

"Tuulivoimaloihin ohjattiin aikanaan vuositasolla 400 miljoonaa euroa. Tällöin saatiin aikaan todellista kehitystä ja hyviä tuloksia. Nyt biokaasuinvestointeihin tarjolla olevat summat ovat tähän nähden silkkaa näpertelyä"

Viilailun tarpeesta huolimatta, Marttila pitää valtionvarainministeriön keskiviikkoista avausta hyvänä, ja toivoo budjettineuvottelujen etenevän nyt viitoitetun tien mukaisesti.

Juttua korjattu 13.8.2020 kello 11.04. Selvennetty Juha Marttilan kantaa kiinteistöverojärjestelmän uudistukseen.

Lue lisää

Kiurun sote-sosialismia syytä vahtia

Biotaloutta ei mainittu budjettiriihessä ollenkaan, MTK:n Marttila moittii: "Kunnianhimo puuttuu"

Hallitus poksautti korkin lainapullosta

Kohti tolkun metsätaloutta