Politiikka

Sanna Marin kertoo edistävänsä reilua metsäsääntelyä EU:ssa – "Teemme töitä sen eteen, että Suomen erityispiirteet huomioidaan"

EU-komissio julkaisee uuden ilmastopakettinsa heinäkuussa. Suomi seuraa erityisen tarkasti metsäkysymyksiä.
European Union
Tiistaina EU-huippukokouksessa pääministeri Sanna Marin vei Brysseliin viestiä, että metsien monipuolinen merkitys tulee ottaa huomioon kesällä julkaistavassa ilmastolaissa.

EU:n johtajat kokoontuivat alkuviikosta Brysseliin keskustelemaan ilmastoasioista EU-huippukokoukseen.

Suomea edustanut pääministeri Sanna Marin (sd.) vei kokoukseen viestiä, jonka mukaan päästövähennyksiä pitää tavoitella kustannustehokkaasti.

Marin nosti kokouksessa esiin metsät, jotka ovat Suomelle tärkeitä EU:n tulevassa ilmastolainsäädännössä.

"Nostin esille tärkeän kysymyksen Suomen metsien käytöstä. Korostin sitä, kuinka iso kysymys suomalaiset metsät ja metsäteollisuus on meille. Metsämme auttavat meitä ilmastonmuutoksen torjunnassa, koska teemme metsistä sellaisia tuotteita, jotka vähentävät päästöjä ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä."

Huhtikuussa Marin ja Ruotsin pääministeri Stefan Löfven kirjelmöivät komissiolle kestävän rahoituksen luokittelusta (taksonomia), joka uhkaa tuoda metsäalalle uutta sääntelyä.

"Teemme vaikuttamistyötä jatkuvasti. Teemme töitä sen eteen, että Suomen erityispiirteet huomioidaan."

"Nyt on valmistumassa metsästrategia, ja se on sellainen, johon meidän pitää vaikuttaa. Myös taksonomia-asiassa olimme aktiivisia ja toimme niitä asioita esille, jotka ovat Suomelle ja Ruotsille erityisen tärkeitä", Marin sanoi.

Komissio julkaisee heinäkuussa uuden ilmastopakettinsa eli niin kutsutun Fit for 55 -lainsäädäntökokonaisuuden.

EU:n ilmastopaketin taustalla ovat unionin entistä kunnianhimoisemmat ilmastotavoitteet, joiden mukaan EU:n päästöjen tulee leikkaantua 2030 mennessä 55 prosentilla vuoden 1990 tasosta.

Pelkona Suomessa on, että EU kahmii päätöksenteossaan enemmän valtaa metsistä.

Yksi Suomen pääviesteistä Brysseliin on, että puulla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita. Lisäksi metsät tulisi nähdä niiden ekologisen monimuotoisuuden lisäksi myös taloudellisen merkityksen kautta.

Suomessa seurataan herkällä korvalla erityisesti hiilinielujen laskentaa linjaavan lulucf-asetuksen sekä uusiutuvan energian redIII-direktiivin päivitystä.

Vuonna 2017 päätetty metsien päästöjä ja nieluja kuvaava lulucf-malli on monimutkainen laskentakokonaisuus. Moni EU-jäsenmaa – myös Suomi – kannattaa järjestelmän uudistamista.

Suomi pitää epäreiluna, että laskentamalli on johtamassa siihen, että sen metsät nähdään nielujen sijaan päästöinä.

Toinen ongelma on se, ettei laskentamalli kannusta Suomen mukaan metsien hiilinielujen ja -varastojen kasvattamiseen. Metsätalouden nielujen käyttöä päästövähennyksiin rajoitetaan nimittäin niin kutsutulla kattoluvulla.

Suomen virallisen kannan mukaan lulucf-sektorin laskennassa pitäisi siirtyä lähemmäs ajantasaisia, raportoituja nieluja ja päästöjä. Nyt nieluja verrataan historialliseen metsänkäyttöön.

Myös MTK on pitänyt tärkeänä, että nielujen kehitystä tarkasteltaisiin ajantasaisen nielutiedon perusteella.

Lisäksi Suomi toivoo, että bio- ja kiertotalouden mahdollisuudet otettaisiin ilmastopolitiikassa nykyistä paremmin huomioon.

Komissio on painottanut moneen otteeseen, että metsien hiilensidontaa tulisi kasvattaa. Komissio onkin vihjannut, että se rakentaisi nieluille jonkinlaista markkinamekanismia.

Todennäköistä on ainakin se, että komissio esittää EU-maiden yhteisen tavoitetason lulucf-sektorin nieluille.

Uusiutuvan energian direktiivissä Suomelle tärkeää on se, millainen metsäbiomassa nähdään jatkossa kestävänä energialähteenä. Tämä asia nousee keskusteluun, jos komissio avaa uusiutuvan energian kestävyyskriteerit.

Viime kerralla EU:ssa kiisteltiin siitä, hyväksytäänkö esimerkiksi kannot, sellunkeiton sivutuotteena syntyvä mäntyöljy tai runkopuu kestäväksi energiaraaka-aineeksi.

Komissiosta vuotaneiden raporttien mukaan EU saattaisi rajoittaa tietyn läpimitan ylittävää runkopuuta energiaksi.

Lue myös:

Komissio esittää ilmasto- ja metsänhoitosuunnitelmaa yli 13 hehtaarin tiloille – uusien kestävyyskriteerien pelätään lisäävän hallinnollista taakkaa

Jälleen uusia rajoituksia metsien käyttöön – Euroopan komissio suunnittelee puun energiakäyttöön läpimittarajoituksia ja kieltoja korjuuseen kelpaavista metsistä

EU:n ympäristökomissaari kyseenalaistaa suomalaisen metsätalouden kestävyyden: "Suomen tiedot osoittavat huolestuttavan tilanteen"

Ruotsalaislehti: Pääministerit Marin ja Löfven lobbasivat yhdessä EU:n metsäesitystä – Marinin alivaltiosihteeri vakuuttaa: "Näin toimitaan jatkossakin"

Lue lisää

Maankäytön ja metsien hiilinieluasetuksen vaatimukset EU-jäsenmaille vaihtelevat – tavoitteena on, ettei maa- ja metsätalous kuormita 2035 jälkeen ilmastoa

Metsien käyttöön vaikuttava hiilinieluvääntö tiivistyy Brysselissä, mutta osapuolet ovat kaukana toisistaan

Takkarahasta sosiaali- ja ilmastorahastoon

"Ville Niinistön esitys on järjetön suomalaisen metsänhoidon näkökulmasta", kritisoi europarlamentaarikko Petri Sarvamaa lulucf-asetuksen valmistelua