Politiikka

Kaupan liiton Mari Kiviniemi haluaa nykyistä paremmat mahdollisuudet erikoiskaupalle keskustojen ulkopuolella: "Kauppa mieluusti näkisi tämän erityissääntelyn poistuvan"

Kiviniemen mielestä suuryksiköiden eritysääntelystä pitäisi luopua.
Vesa Laitinen
Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi toivoo lupaprosesseihin sujuvuutta.

Kaupan liitto haluaa nykyistä paremmat mahdollisuudet vähittäiskaupan sijoittumiseen, mikä tarkoittaa esimerkiksi oikeutta rakentaa vähittäiskaupan suuryksiköitä myös kaupunkien keskustojen ulkopuolelle.

Nykyisin vähittäiskaupan suuryksiköitä koskee oma erityissääntelynsä. Käytännössä erityissääntely tarkoittaa sitä, että lain mukaan suuryksiköt pitää ensisijaisesti sijoittaa kaupunkien keskusta-alueille. Suuryksikön sijoittaminen keskustan ulkopuolelle edellyttää, että maakuntakaavassa on erityisesti osoitettu alue juuri tähän tarkoitukseen.

"Kauppa mieluusti näkisi tämän erityissääntelyn poistuvan, sillä ilman sääntelyäkin kauppa haluaa olla siellä missä asiakasvirratkin", Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi sanoo Maaseudun Tulevaisuudelle.

Kaupan näkökulmasta ongelmallista on se, että sen mielestä kaavoittaja rajoittaa kaupan mahdollisuuksia menestykseen asettamalla tiukkoja neliömetrirajoja.

"Keskustan ulkopuolella oleva kauppa tarvitsee menestyäkseen riittävästi tilaa, ja on tiettyjä kauppoja, jotka sitä tilaa erityisesti vaativat, ja sitä ei keskustassa ole tarjolla."

Erityisesti suuryksiköiden erityissääntely koskettaa Kiviniemen mukaan vaikkapa rautakauppoja tai kodinkonekauppoja.

Samalla kauppa toivoo, että valmisteilla olevassa uudessa maankäyttö- ja rakennuslaissa otettaisiin sen näkökulma nykyistä paremmin huomioon. Kiviniemi muistuttaa, että kaupan ala on merkittävä investoija.

"Kaupan toimintaedellytysten ja investointien näkökulmasta se, että luvitusprosessit ovat nopeita ja byrokratiaa on vähän, on erittäin tärkeää", hän sanoo.

Mikäli luvitusprosessit tökkivät, on Kiviniemen mukaan uhkakuvana se, että järkevien investointien ja työpaikkojen syntyminen hidastuu.

"Tavallaan se vaikuttaa myös kaupan kilpailukykyyn", hän huomauttaa.

Toimitusjohtaja nostaa esille sen, että erityisesti erikoiskauppa on kohdannut runsaasti kilpailua ulkomaisten verkkokauppojen suunnalta.

"On erittäin tärkeää, että toimintaedellytykset Suomessa ovat sellaiset, että ylimääräisiä kustannuksia tai hidasteita ei tule", Kiviniemi painottaa.

Konkreettisella tasolla Kiviniemen toiveet kohdistuvat siihen, että lakiin saataisiin velvoite kaavamenettelyn keston ilmoittamisesta, ja lisäksi laissa pitäisi säätää lupaprosessien määräajoista. Kaupalle on myös tärkeää, että ely-keskusten valvontatehtävät kohdistuisivat myös jatkossa vain valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviin asioihin. Lisäksi kaupan alalla toivotaan, että kaupunkiseutusuunnitelmasta ei säädettäisi laissa siksi, että se uhkaa jäykistää koko kaavoitusjärjestelmää.

Monet elinkeinoelämää edustavat järjestöt julkaisivat torstaina kannanoton, jossa ne osoittivat tyytymättömyytensä uuden maankäyttö- ja rakennuslain valmisteluun. Allekirjoittajien joukossa ovat muun muassa Kaupan liitto ja MTK.

Lue lisää:

Elinkeinoelämän järjestöt lyttäävät maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen – MTK:n Marttila: "Missä viipyy lunastuslain uudistus?"

Kiviniemen keinot maatalouden kannattavuuden nostamiseksi: tutkimus, tuotekehitys ja vienti

Mari Kiviniemi purkaisi Alkon ja apteekin monopolit ja lisäisi osa-aikatyötä

Lue lisää

Luonnonsuojeluliitto patistaa hallitusta keskeneräisten lakien valmisteluun

Sääntelyä ei kannata pelätä

Elinkeinoelämän järjestöt lyttäävät maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen – MTK:n Marttila: "Missä viipyy lunastuslain uudistus?"

Esitys luonnonsuojelulaiksi lähdössä lausunnoille jo ennen kesälomia – poliittinen sopu on ministeri Lepän mukaan saavuttamatta