Uutiset

Jari Leppä tyytyväinen budjettiriihen tuloksiin – Veikkauksen tuottojen pudotus korvataan täysin kaikille tuotonsaajille

Maatiloja kannustetaan lisäämään hiilinieluja ja turvealaa sekä energiayhtiöitä tuetaan investoinnein, kun energiaturpeen käyttö vähenee veron kiristyessä.
Lari Lievonen
Jari Leppä pitää kansallista ja EU:n budjettikokonaisuutta hyvänä, koska se edistää kestävää luonnonvarojen käyttöä, ilmastoviisasta, kilpailukykyistä ruuantuotantoa sekä huoltovarmuutta.

Veikkauksen tuottojen alenema sovittiin budjettiriihessä korvattavaksi sekä kuluvana että ensi vuonna täysimääräisesti budjettivaroista.

"Siinä on hevosala myös mukana. Se on kasvatukselle ja hevosurheilulle tosi tärkeä, sillä peliyhtiöiden yhdistymisen jäljiltä hevosalalle ei jäänyt puskuria, joilla tasata rahapelien nopeaa laskua", totesi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) MT:lle keskiviikkona.

Veikkauksen tuottojen pudotus ensi vuodelle on arvioitu noin 270 miljoonaksi euroksi. Kulttuurin, nuorisotoiminnan ja urheilun sekä tieteen ja taiteen tuki olisi pudonnut ilman korvausta liki 140 ja sosiaali- ja terveysalan järjestöjen sekä veteraanityön yhteensä 127 miljoonaa.

Hevostalouden osuus on pienin, vajaa kuusi miljoonaa. Lisäksi Veikkauksen tuottoja on MMM:lle maksamatta tältä vuodelta noin kolme miljoonaa.

Korvaaminen tehdään budjettivaroista. Veikkauksen tuottojen tasaaminen on siis osa valtion vakauttamisohjelmaa, mihin otetaan ensi alkuun lisää velkaa.

Niin Jari Leppä kuin opetus- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon (kesk.) painottivat, että kysymys on väliaikaisratkaisusta. Veikkauksen toimintaedellytysten ja vastuullisuustyön turvaaminen edellyttää, että arpajaislain uudistamista vauhditetaan tuntuvasti ensi vuoden aikana.

Luonnonvara-alalle budjettiriihi ei tuonut juurikaan muutoksia. Ministeri on siten budjettiriihen kirjauksiin kokonaisuutena tyytyväinen.

"Suurin asia on ilman muuta, että EU:n cap-ratkaisu mukaan lukien maaseudun kehittämisen rahoitus sekä kansallinen rahoitus vastaa EU:n budjettikaudelle kutakuinkin nykytasoa. Lisäksi EU:n elpymisrahoista saadaan täydennystä maaseudun tärkeisiin kehittämiskohteisiin", hän toteaa.

Ensi vuoden kansalliseen budjettikehykseen ei vielä viety EU:n määriä, jotka saadaan komission tarkempien laskelmien valmistuttua ja tuodaan osaksi budjettia täydentävässä talousarviossa marraskuussa.

"Sen vuoksi riihen tuloksissa on kirjaus vain kansallisen tuen osalta, että ne turvataan", hän huomauttaa.

EU:n elpymisvälineestä tullaan suuntamaan rahaa erityisesti biokaasun tuotannon ja käytön lisäämiseen sekä nopeiden tietoliikenneyhteyksien ulottamiseen koko maahan. Näissä budjettiriihi ei sen vuoksi tuonut MMM:n hallinnonalalle muutoksia.

Covid-19 on korostanut huoltovarmuuden merkitystä, mitä voidaan Lepän mukaan myös vahvistaa.

Tavoitteena on kohdentaa tulevan rahoituskauden aikana 80 miljoonaa euroa maatilojen investointeihin, joilla vähennetään ilmastopäästöjä ja lisätään hiilinieluja.

Jari Leppä nostaa budjettiriihen onnistumisina erikseen esiin myös kyläkauppatuen, joka nousee kahteen miljoonaan euroon sekä lisärahoituksen petovahinkojen korvaamiseen poronhoitoalueella.

"Varsinkin ahmavahingot ovat kaksinkertaistuneet tänä vuonna. Se saatiin nyt riihen loppupuolella huomioitua."

Investointeihin tukea saavat niin sanotun oikeudenmukaisen siirtymän rahaston kautta myös turveyrittäjät ja kaukolämpöyhtiöt, millä tasataan turpeen verotuksen kiristymistä.

Budjettiriihessä iso asia olivat juuri energiaverojen korotukset. Vääntöä käytiin erityisesti turpeesta, koska Lepän mukaan keskustalle oli tärkeää, että turpeen asema suhteessa tuotuihin fossiilisiin lähteisiin, erityisesti kivihiileen ei muutu heikommaksi.

"Ja se ei muutu. Etenkin kivihiilen vero on jatkossakin moninkertainen turpeeseen nähden."

Lattiahintaa Leppä kommentoi toteamalla, että se on sidottu kansainväliseen päästökauppaan. Niin sanotulla lattiahinnalla varmistetaan, ettei turpeen poltto kasva, mikäli päästökaupassa hinnat lähtisivät selvään laskuun.

"En usko ollenkaan, että tämä laukeaa. Päästökaupan hinta on nousussa, ei laskussa."

Uutista on täsmennetty kello 19:29 seuraavista kohdista: budjettiriihessä on kirjaus vain kansallisen rahoituksen osalta, cap vastaa nykytasoa ja elvytysrahaston tuki täydentää sitä maaseudun kehittämiseen ja päästökaupan hinta on nousussa.

MT uutisoi budjettiriihen tuloksista:

Marin: "budjetti on elvyttävä" – lämmityksen veronkiristys koskee miljoonia suomalaisia

Turveveroon budjetissa sadan prosentin nousu, öljylle nousua noin 10 prosenttia

Lue aiemmin Veikkauksen rahoituksesta:

Hevostaloutta uhkaa jopa 5,7 miljoonan kuoppa vuonna 2021

Suunnitelmat uusiksi: Veikkauksen hajasijoitettujen peliautomaattien määrä romahtaakin noin 40 prosentilla jo tämän vuoden aikana

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ministeri Leppä tuontihakkeen tulvasta: "Tässä on iso kansallisten talkoiden paikka. Laitetaan metsien hoitorästit kuntoon ja kotimaista kattilaan"

Mediat: Ministerin lähitie sai satojen tuhansien kunnostusrahoituksen eduskunnan "joululahjarahoista"

Eläinsuojelujärjestöt vaativat kissoille pakollista rekisteröintiä kissakriisivetoomuksessaan – Ministerin avustaja: Ei toteudu tämän hallituksen aikana

Gallup
MT Ravinetti Youtubessa
MT Ravinetti Youtubessa
Siirry kanavalle
Uusin TalkKari
Katso video