Luonnonsuojeluliitto on tyytyväinen komission asetusehdotukseen – luonnon tilan parantaminen vauhdittuu

Luontotyyppien suojelun lisäksi tarvitaan luonnon ennallistamista ja luonnonhoitoa.
Kontiolahdella on ennallistettu perinnebiotooppeja Helmi-ohjelman rahoituksella.