Erä

Haapajärven susiluvasta valitettiin – yksityishenkilö ja luonnonsuojeluyhdistys Tapiolan paikallisyhdistykset vaativat täytäntöönpanokieltoa ja päätöksen kumoamista

Poikkeuslupa on voimassa niin kauan kunnes hallinto-oikeus joko hylkää tai hyväksyy täytäntöönpanokieltovaatimuksen.
Jukka Pasonen
Suomen riistakeskus antaa asiasta lausuntonsa hallinto-oikeudelle lausuntopyynnön mukaisesti viimeistään huomenna perjantaina kello 12 mennessä.

Suomen riistakeskus myönsi luvan neljän erityisen merkittäviä vahinkoja aiheuttaneen suden tappamiseksi Haapajärven alueelle. Nyt luvasta on jätetty kaksi valitusta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Luvasta on valittanut yksityishenkilö sekä Luonnonsuojeluyhdistys Tapiolan kaksi paikallisyhdistystä Pohjanmaa sekä Pohjois-Savo – Kainuu.

Valituksissa on vaadittu päätöksen täytäntöönpanokieltoa ja kumoamista. Hallinto-oikeuden esittelijä Minna Manninen kertoo, että täytäntöönpanokieltovaatimuksen osalta valitukset käsitellään nopealla aikataululla.

Riistahallintolain mukaan yksittäinen lupa voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta valitusaikana. Tässä tapauksessa riistakeskus katsoo, että päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön lainvoimaa vailla olevana.

"Poikkeuslupa erityisen merkittävän vahingon ehkäisemiseksi menettäisi merkityksensä, jos sitä ei voisi panna täytäntöön heti päätöksessä mainitusta ajankohdasta lukien", todetaan päätöksessä.

Tästä johtuen poikkeuslupa on voimassa niin kauan kunnes hallinto-oikeus joko hylkää tai hyväksyy täytäntöönpanokieltovaatimuksen.

Suomen riistakeskus antaa asiasta lausuntonsa hallinto-oikeudelle lausuntopyynnön mukaisesti viimeistään huomenna perjantaina kello 12 mennessä.

Lue lisää:

Riistakeskus myönsi luvan susilauman tappamiseksi Haapajärven alueelle – eläinten hätyyttämiseksi ja ampumistilanteessa sallitaan moottoriajoneuvojen ja keinovalon hyödyntäminen

Lue lisää

EU-tuomioistuimen julkisasiamies otti kantaa sudenpyyntiin – kansallinen direktiivitulkinta ei saanut moitteita

Riistakeskus myönsi luvan susilauman tappamiseksi Haapajärven alueelle – eläinten hätyyttämiseksi ja ampumistilanteessa sallitaan moottoriajoneuvojen ja keinovalon hyödyntäminen

Maaseudulla asuvien ihmisten halutaan sietävän suden lajisuojelua mihin hintaan hyvänsä

"Valitusoikeutta käytetään hyvin harkitusti", kertoo Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piirin toiminnanjohtaja