Erä

Kemikaalivirasto ehdottaa lyijyhaulien ja pienten luotikaliiperien kieltämistä kokonaan viiden vuoden siirtymäajalla – rajoitusehdotus julkaistiin tänään

Rajoitusehdotuksesta on rajattu tällä hetkellä pois ainoastaan lyijyn käyttö viranomaistoiminnassa sekä sisäampumaradoilla.
Lari Lievonen
Euroopan komissio hyväksyi aiemmin viime vuonna esityksen lyijyhaulien käytön kieltämisestä kosteikoilla.

Euroopan unionin kemikaalivirasto (ECHA) julkaisi tänään ehdotuksensa komissiolle lyijystä valmistettujen luotien, haulien ja kalastuspainojen käytön rajoittamiseksi, tiedottaa Suomen Metsästäjäliitto.

Ehdotuksessa esitetään totaalikieltoja ja rajoituksia lyijystä valmistettujen luotien ja haulien käyttöön niin metsästyksessä kuin urheiluammunnassa.

Ehdotuksessa rajoitetaan myös lyijystä valmistettujen kalastuspainojen käyttöä. Rajoitusehdotuksessa on osittaisia kieltoja myös markkinoille saattamiseen.

Metsästäjäliiton tiedotteessa todetaan, että pääpiirteittäin rajoitusehdotus kieltäisi lyijyhaulit kokonaan viiden vuoden siirtymäajalla, pienet luotikaliiperit kiellettäisiin myös viiden vuoden ja isot luotikaliiperit 18 kuukauden siirtymäajalla.

Rajoitusehdotuksesta on rajattu tällä hetkellä pois ainoastaan lyijyn käyttö viranomaistoiminnassa sekä sisäampumaradoilla.

Lyijy olisi ehdotuksen mukaan sallittua myös esimerkiksi olympiaurheilussa tiukkaan rajatuissa olosuhteissa ja urheiluammunnassa, jossa on mahdollista käyttää luotiloukkuja.

Seuraava vaihe on se, että rajoitusehdotus tarkastetaan riskinarviointikomiteassa (RAC) sekä sosioekonomisesta analyysista vastaavassa komiteassa (SEAC). Tämän jälkeen maaliskuun lopussa alkaa kuusi kuukautta kestävä julkinen kuuleminen.

Siirtymäajan laskeminen alkaa siitä, kun rajoitukset on hyväksytty kaikissa EU:n toimielimissä. Rajoitusprosessi kestänee vuosia, liitto arvioi.

Euroopan komissio hyväksyi aiemmin viime vuonna esityksen lyijyhaulien käytön kieltämisestä kosteikoilla. Lyijyhaulien käyttökielto kosteikoilla astuu voimaan Suomessa joko 15.2.2023 tai 15.2.2024 riippuen Suomen kansallisesta päätöksestä.

Nyt alkava rajoitusprosessi on siis erillinen prosessi ja koskee lyijyn käyttöä kaikissa ammuksissa, muistuttaa Metsästäjäliitto.

Lue lisää:

"Komissiolla on ollut kosteikkojen lyijyhaulirajoitusasiassa kova kiire ja poliittinen paine saada rajoitus läpi on ollut ilmeisen suuri", arvioi STM:n virkamies

Kosteikoille rajautuvan lyijyhaulikiellon sijaan Suomessa saatetaan valita lyijyhaulien totaalikielto

Lue lisää

Vuoden eräuutisointia hallitsivat vaatimukset sallia sekä valkoposkihanhien että susien kannanhoidollinen metsästys – lyijyhaulikielto kosteikoilla toteutui

Suomen Metsästäjäliitto haluaa jättää lyijyhaulit ampumaratakäyttöön

Lyijyhaulirajoitus kosteikoilla saa kannatusta – suomalaismeppien kannat erosivat äänestyksessä: "Hyökkäys metsästäjiä ja ammunnanharrastajia vastaan"

Kosteikkoalueiden lyijyhaulikielto etenee EU-parlamentin näytettyä vihreää valoa