Erä

Lähes 8 500 susihavaintokirjausta Tassu-järjestelmään – vuoden takaiseen verrattuna pari- ja laumahavaintojen yhteismäärä on kasvanut lähes tuhannella

Havaintojen avulla saadaan ensimmäinen näkemys, millaisia susilaumoja ja -pareja kullakin alueella on.
Markku Vuorikari
Kuvituskuva sudesta Ähtärin eläinpuistosta.

Susihavaintojen kokonaismäärä oli viime vuoden elokuun ensimmäisen päivän ja helmikuun viimeisen päivän välisenä aikana yhteensä 8 465 kappaletta.

Näistä kahden suden havaintoja oli yhteensä 1 683 ja kolmen tai useamman suden havaintoja 1 738. Muut havainnot koskivat yksin liikkuneita susia, Luonnonvarakeskus (Luke) tiedottaa.

Luken tuottamat suurpetojen kanta-arviot pohjautuvat merkittäviltä osin Tassu-järjestelmään kirjattuihin havaintoihin.

"Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna pari- ja laumahavaintojen yhteismäärä on kasvanut lähes tuhannella", kertoo tutkija Samuli Heikkinen Lukesta.

Kanta-arvion koostaminen alkaa Tassu-havaintojen tarkastelulla. Kanta-arviotyössä pari- ja laumahavaintojen määrä on erityisen tärkeä siksi, että se kertoo kannan elinvoimaisuudesta.

Havaintojen avulla saadaan ensimmäinen näkemys, millaisia susilaumoja ja -pareja kullakin alueella on. Niistä ei kuitenkaan pysty tunnistamaan, mistä susiyksilöistä on kyse.

"Siksi DNA-tulokset auttavat täydentämään kokonaiskuvaa reviirien rajoista, reviireillä elävistä yksilöistä, ja reviirin statuksesta eli siitä, milloin on kyse parista ja milloin lisääntyvästä parista uusien jälkeläisten kanssa, eli laumasta", kertoo ohjelmajohtaja Katja Holmala Lukesta.

Maaliskuun puoliväliin mennessä suden DNA-näytteitä kertyi 1 499 kappaletta. Edellisenä talvena määrä oli 817 näytettä.

Näytteet analysoi Turun yliopiston evoluutiobiologian sovelluskeskus.

Kanta-arvio julkaistiin keskiviikkona. Syyskuussa julkaistaan väliraportti Suomen susikannan suotuisan suojelutason alustavasta viitearvosta. Viitearvo kuvaa populaatiokokoa, jolla suden suotuisa suojelutaso olisi turvattu Suomessa pitkällä aikavälillä.

Arvoja määritetään useampia ja niiden määrittämistä varten kootaan laaja tausta-aineisto ja kehitetään matemaattinen mallinnus. Viitearvoja voidaan käyttää suden kannanhoitoa koskevassa päätöksenteossa.

Lopullinen raportti viitearvoista valmistuu syksyllä 2022.

Lue lisää:

Susikanta kasvaa edelleen – perhelaumojen määrä oli maaliskuussa suurin 25 vuoteen

Lue lisää

Yle uutiset: Susi iski lammastilalle Keuruulla – kyseessä luultavasti sama yksilö, joka on nähty alueella aiemminkin

Petoyhdyshenkilö: "Uusia susihavaintoja ei ole kertynyt" – Kalajoen seudulla susia havaittiin viimeksi noin kuukausi sitten, keväällä havaintoja karttui viikoittain

Sudet iskivät lammaslaumaan ankarasti viime kesänä: laitumelle vietiin yli 70 lammasta, kotiin saatiin 24 – Letolla laidunnetaan taas

Rasvainen supikoira kiinnostaa ahmaa ravintona – levittäytyvän ahmakannan odotetaan leikkaavan supikoirien määrää