Erä

Riistatalouden edistämis- ja lintuvesien kunnostushankkeisiin voi nyt hakea rahaa maa- ja metsätalousministeriöltä

Lintuvesien ja kosteikoiden kunnostaminen on elintärkeä monelle metsästettävälle sorsalinnulle ja suojellulle vesilinnulle.
Lari Lievonen
ARKISTOKUVA.

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää avustuksia erilaisiin riistatalouden edistämishankkeisiin. Hankkeet voivat olla joko valtakunnallisia tai paikallisia.

Ministeriö painottaa avustusten myöntämisessä tänä vuonna riistanhoitoyhdistysten yhdistymishankkeita ja arvokkaiden lintuvesien kunnostushankkeita.

Tänä vuonna toiminnan aloittaneet vasta yhdistyneet riistanhoitoyhdistykset ja tänä vuonna yhdistymisestä päättävät riistanhoitoyhdistykset voivat hakea riistanhoitoyhdistysten yhdistymiseen avustuksia.

Yhdistymisavustuksia voi hakea elokuun ensimmäisestä päivästä alkaen.

Suomessa useat kosteikkolintulajit ovat vähentyneet lintuvesien umpeen kasvamisen vuoksi. Vähentyneisiin lajeihin kuuluu sekä suojeltuja kosteikkolajeja että metsästettäviä sorsalintuja, joilla on tarkat elinympäristövaatimukset.

Ympäristö- ja maa- ja metsätalousministeriöillä on yhteinen pilottihanke, jonka tavoite on parantaa vesilintujen elinympäristöjä.

Avustuksia voi hakea pilottihankkeeseen liittyviin lintuvesien kunnostuksen tai uusien pienkosteikoiden perustamiseen.

Lintuvesien kunnostukseen liittyvät avustukset täytyy hakea 15. syyskuuta mennessä.

Maa- ja metsätalousministeriön hankeavustukset vaihtelevat vuosittain. Hankkeet voivat olla yksi- tai monivuotisia.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Jari Leppä sai eduskuntavaalien jälkeen kuulla pysäyttävän toiveen: "Kunpa sinusta ei tulisi ministeriä"

MMM:n Jaana Husu-Kalliolle kummilehmä: "Olen niin ylpeä kotimaisesta maidontuotannosta"

Ahman poikkeusluvat vähentäneet porovahinkoja – MMM esittää täksi talveksi kahdeksaa poikkeuslupaa