Hevoset

Kyselytutkimus hevosten eutanasiasta: Harva omistaja arvioi hevosensa henkistä hyvinvointia osana lopettamispäätöstä

Brittitutkimuksen mukaan hevosenomistajat osaavat eläimen lopettamispäätöstä pohtiessaan ottaa huomioon lähinnä vain hevosen fyysiseen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä.
Jaana Kankaanpää
Eläimen ”viisi vapautta” ovat tunnettu viitekehys eläimen hyvälle elämälle. Ne ovat vapaus nälästä ja janosta, vapaus epämukavuudesta, vapaus kivusta, loukkaantumisista ja sairauksista, vapaus käyttäytyä normaalisti sekä vapaus pelosta ja ahdistuksesta.

Animals-tiedelehden toukokuun numerossa kerrotaan hevosihmisille tehdystä tutkimuksesta, jossa kysyttiin eutanasiapäätökseen vaikuttaneista tekijöistä. Tutkimuksen tekemiseen vaikutti jo olemassa oleva käsitys siitä, että pitkittynyt päätös lopettamisesta on yksi Ison-Britannian hevoskannan merkittävistä hyvinvointiongelmista.

Sosiaalisessa mediassa jaettuun kyselyyn vastasi 160 henkilöä ja vastaukset käsittelivät 211 hevosen lopettamisen syitä. Aiemmissa tutkimuksissa viivästyneen eutanasian syiksi on tunnistettu taloudelliset seikat, kiintymys hevoseen, vertaispaine, kielteinen suhtautuminen lopettamiseen ja hevosen kipu- ja stressikäyttäytymisen huono tunnistaminen.

Jopa hevosen lievä ontuminen vaikutti kyselyyn vastanneilla vahvemmin lopettamispäätökseen kuin eläimen henkiseen hyvinvointiin liittyvät seikat, toteavat artikkelin kirjoittaneet tutkijat Catherine Bell ja Suzanne Rogers.

Hevosten eutanasian syiksi ilmoitettiin lähes aina fyysiset syyt, lukuun ottamatta muutamaa vastaajaa, joiden hevonen oli lopetettu vaarallisen käyttäytymisen vuoksi.

Hienovaraisempiin hyvinvointikysymyksiin, kuten hevosen yleiseen elämänlaatuun, henkiseen tilaan tai käyttäytymiseen ei viitattu kuin muutamassa lopettamispäätöstä koskevassa vastauksessa.

”Ei ole selvää, johtuiko tämä hevosen henkiseen hyvinvointiin liittyvien seikkojen huomiotta jättämisestä vai epäonnistumisesta niiden tunnistamisessa”, artikkelin kirjoittajat toteavat.

Tutkijoiden mukaan tulokset viittaavat siihen, että lopettamispäätöstä tehdessä eläimen henkinen tila ja siihen liittyvät hyvinvointiongelmat ovat usein vaarassa jäädä pois.

Kyselytutkimuksen tekijät käyttivät eläimen ”viiden vapauden” viitekehystä hyväkseen kysymysten rakentamisessa. Viisi vapautta on hyvinvointitutkimuksessa kehitetty käsitteistö eläimen hyvälle elämälle.

Mittarit ovat vapaus nälästä ja janosta, vapaus epämukavuudesta, vapaus kivusta, loukkaantumisista ja sairauksista, vapaus käyttäytyä normaalisti sekä vapaus pelosta ja ahdistuksesta.

Lähes jokainen lopettamispäätös kyselyssä oli johdettavissa eläimen vapauteen kivusta, loukkaantumisista ja sairauksista. Pieni määrä vastaajista punnitsi eutanasiapäätöksen yhteydessä hevosensa henkistä hyvinvointia eli vapautta pelosta ja ahdistuksesta sekä vapautta käyttäytyä normaalisti.

Esimerkiksi sairauden aiheuttama pakkolepo ja laumakavereiden menetys ovat tunnettuja hevosen henkistä hyvinvointia heikentäviä tekijöitä.

“Vaikka on epätodennäköistä, että pelkästään henkisen hyvinvoinnin heikkenemisen takia hevosia lopetettaisiin, on rohkaisevaa, että ainakin pieni osa vastaajista oli tunnistanut hevosen masennuksen ja ahdistuksen sekä laumatoverien menettämisen ja karsinalevon heikentävän merkittävästi hevosen elämänlaatua”, kirjoittajat toteavat.

Bell ja Rogers toteavat, että kyselytutkimuksen tuloksia olisi käytettävä hevosalan hyvinvointikoulutuksessa ja tulokset antavat aihetta myös tarkemmin kohdennetulle tutkimukselle.

Bell, C.; Rogers, S. Attitudes of the Equestrian Public towards Equine End-of-Life Decisions. Animals 2021, 11, 1776.

MT Hevoset
Lue lisää

"Suurin riski on lähteä kisaan, jos nuori lahjakas hevonen ei ole saanut tarpeeksi kovaa pohjakuntoa", sanoo Tapio Perttunen

Yllättikö hevosen hellestressi? – valele hevosta viileällä vedellä, älä kuivaa vettä pois, vie viileään

Ajatteletko, että tilojen kasvaessa eläinten olot huonontuvat? Aktiivipihatosta saadut tiedot näyttävät päinvastaista

Englantilainen kyselytutkimus paljasti: Joka kolmas hevonen on saanut vammoja riimusta

MT Hevoset