Hevoset

Suomen Hippoksen Eriksson pitää MMM:n työryhmää hyvänä – "vastuullisuudessa ja elinvoimassa puhutaan samasta kokonaisuudesta"

Myös suunnitteilla oleva laki eläinten hyvinvoinnista painottaa suuntaa, jossa ei vain tuijoteta sitä, mitä saa tehdä, jotta ei rikota eläinsuojelun määräyksiä, vaan sitä, mitä hevosen hyvinvoinnin edistämiseksi voidaan tehdä, puheenjohtaja toteaa.
Elina Paavola
Raviurheilussa ja hevostaloudessa on ratkaisun hetken alan uskottavuuden ja elinvoiman kannalta. Uusi Suomen Hippoksen raviratavaliokunta kantaa osaltaan vastuun siitä, että kehitystä myös tapahtuu eikä vain tyydytä jakamaan niukkuutta.

Suomen Hippoksen puheenjohtaja Kari Eriksson pitää välttämättömänä, että raviurheilun kesken uskalletaan puhua hevosen hyvinvoinnista – ja myös mahdollisista ongelmista – avoimesti.

Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio kertoi MT Ravinetille perjantaina, että maa- ja metsätalousministeriö perustaa työryhmän hevosalan vastuullisuuden ja elinvoiman varmistamiseksi.

Vaikka työryhmän kokoonpanoa ei ole vielä julkistettu, Eriksson arvioi, että työryhmä on Hippoksen jäseninä olevien raviratojen ja yhdistyskentän kannalta hyvä asia. Keskusjärjestön sisällä nyt akuuttina käyvän vastuullisuuskeskusteluun saadaan myös ulkopuolista näkemystä.

"Se myös auttaa ehkä raviurheilussa toimivia ymmärtämään, että vastuullisuudessa ja elinvoimassa puhutaan samasta kokonaisuudesta", hän sanoo.

Eriksson itse samoin kuin kaksi aiempaa puheenjohtajaa ovat painottaneet siitä, että alan yleinen hyväksyttävyys ratkaisee lajin tulevaisuuden.

Asian perillemeno on ollut hidasta, vaikka yleisesti ottaen kilpailevien hevosten hyvinvointiin panostetaan todella paljon.

Tässä etenkin kimppahevoset ovat toimineet suunnannäyttäjinä. Eriksson katsoo.

Maanantaina esitettävä Ylen MOT-ohjelma on nyt aiheuttanut hänen mukaansa raviurheilun sisällä jo ennen ilmestymistä "suurta huolta".

Huonokin julkisuus voi kääntyä vähitellen alan eduksi, jos se auttaa tuomaan esiin hevosen hyvinvointiin mahdollisesti liittyviä ongelmia avoimesti esiin.

"Uusi laki eläinten hyvinvoinnista on oikeassa suunnassa. Ei tuijoteta vain sitä, mitä saa tehdä, jotta ei rikota eläinsuojelun määräyksiä, vaan sitä, mitä hevosen hyvinvoinnin edistämiseksi voidaan tehdä."

Eläinsuojelulakien uudistusta on valmisteltu pitkään ja sitä odotellaan nyt lausunnolle.

Suomen Hippos tekee paraikaa vastuullisuusohjelmaa, jonka tilannetta lauantain kokoustanut hallitus kävi läpi.

Järjestö kertoi juuri, että vuoden alusta ajotaparikkeisiin tulee tiukennuksia ja niihin puututaan herkemmin. Lisäksi ravikilpailuissa aloitetaan marraskuusta alkaen tarkistaa viiden, satunnaisesti valitun ravurin suut.

Hippoksen valtuuskunnan viime keväisen esityksen mukaan raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö perustaa ensi vuoden alusta raviratavaliokunnan. Sen jäsenet valitaan alueilta, mitä varten raviradat jaetaan virallisiin ravialueisiin.

Keskusjärjestön kilpailupäiviä pohtinut työryhmä on myös saanut tehtävänsä valmiiksi. Työtä tullaan Erikssonin mukaan hyödyntämään raviratojen kehittämisessä ja - profiloinnissa.

Tähän samaan saumaan osuvana Eriksson pitää MMM:n työryhmää hyvänä myös, koska siinä tullaan tarkastelemaan sekä hevostalouden elinvoimaa että vastuullisuutta.

Hevostalouden kuten muun urheilun ja liikunnan, kulttuurin, tutkimuksen sekä sote-sektorin vapaaehtoistyön ja nuorisotoiminnan tulevaisuus on epävarma, kun Veikkauksen tuotonjakojärjestelmää seuraava uusi rahoitusmalli on vasta suunnitteilla.

"Nyt kun tulevaisuus on aika avoin, pitäisi toimintaa kyetä suuntamaan oikein – niin ettei hevostaloudesta ja raviurheilussa jouduta lopettamisen kierteeseen", Eriksson toteaa.

"Arvelen, että valtion puoleltakin hevosalalta odotetaan myös itseltään aloitteellisuutta siinä, miten raviurheilua kyetään kehittämään. Mutta jos nykyisellä tiellä jatketaan, jaetaan vain niukkuutta eikä se vie alaa eteenpäin."

Uuden raviratavaliokunnan toiminta on Erikssonin mukaan tässä keskeisessä roolissa.

"Kun raviradoista nyt perustetaan ravialueet, uskon, että niiden pohjalla voidaan myös saavuttaa säästöjä."

Yhteistyö on tärkeää, jotta lajia katsotaan yksittäisten ratojen näkökulmaa laajemmin: "Jos aiemmin on ajettu kokolaput silmillä, nyt vähintään vaihdetaan puolilappuihin", Eriksson vertaa.

Suomen Hippoksen hallituksen kokouksen tiedote, josta myös selviää, että kaksi henkilöä sai rangaistuksia hevosten rokottamisen virheisiin liittyen.

Uutista on korjattu 17.10. kello 17:45: eläinten hyvinvointilakia ei ole vielä saatu lausuntokierrokselle, joten se ei astu voimaan vuodenvaihteessa, kuten uutisessa alunperin kerrottiin.

Lue myös:

Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio: "Hevostalouden ja ravien rahoitus pitää - ministeri perustaa työryhmän elinvoimaisuuden ja vastuullisuuden varmistamiseksi"

Ravien ajotaparikkeiden tulkintaan tiukennuksia vuoden 2022 alusta Suomessa ja Ruotsissa – ohjastajia ja tuomareita perehdytetään loppuvuoden aikana muutoksiin

Raviratavaliokunta

 • Ensi vuoden alusta aloittavan valiokunnan tehtävät:
 • etsiä ratkaisuja ravikilpailutoiminnan organisoimiseksi vuodesta 2024 eteenpäin pohjautuen tulevaan rahoituskehykseen
 • muodostaa näkemys tulevaisuuden ohjausmallista, joka alueellisesti järjestää kilpailutoiminnan, myynnin, markkinoinnin sekä hallinnon ravialueella
 • suunnitella alueelliset toimenpiteet strategisten tunnuslukujen kehityksen varmistamiseksi
 • muodostaa näkemys alueellisesta kilpailutarjonnasta
 • toimia tukena kilpailukalenterin suunnittelussa
 • määritellä alueelliset toimenpiteet hankintoihin sekä myynnin ja markkinoinnin resurssointiin
 • linjata alueelliset vaikuttavuusviestinnän ja edunvalvonnan käytännön toimenpiteet.
 • Valiokunnan muodostavat yksi edustaja kultakin ravialueelta, yksi pääradalta sekä yksi kesäradoilta.
 • Puheenjohtajan nimittää Suomen Hippoksen hallitus keskuudestaan.
 • Sihteerinä toimii raviurheilupalvelut –yksikön vetäjä, kilpailupäällikkö Tuomo Pekonen sekä avustajana yksi ryhmän asiantuntijoista.
MT Hevoset
Lue lisää

Suomen Hippokseen ravialueet ja valiokunta syntyivät – vaikutukset hevosjalostusliittoihin jäivät ilmaan

Juha Vidgrén vetämään hevostalouden vastuullisuutta ja elinvoimaa selvittävää työryhmää

Ylen MOT tutkii eläinsuojelun ongelmatapauksia raveissa: eläinlääkärien uhkailu, piiskankäyttö ja suuvauriot suurennuslasin alla

Hevosalan vastuullisuustyö ei ole mörkö vaan yhteistä arjen tekemistä: "tässä ei tehdä monenkymmenen sivun ohjelmia unohtumaan pöytälaatikkoon"

MT Hevoset