Metsä

Kunnat luopumassa puukartellikanteistaan – jo yli puolet päättänyt perua valituksensa hovioikeuteen

Metsä 13.06.2018

Todennäköisesti myös loput kunnat peruvat, koska oikeuskulujen riskiä pidetään liian suurena. Päätöksiä odotetaan kesäkuun aikana.


Pentti Vänskä
32 kuntaa vaati Metsäliitolta, Stora Ensolta ja UPM:ltä yhteensä 5,6 miljoonan euron vahingonkorvauksia, mutta Helsingin käräjäoikeus hylkäsi kanteet viime vuoden lokakuussa.

Metsäyhtiöiltä kartellikorvauksia vaatineista 32 kunnasta jo yli puolet on päättänyt perua valituksensa Helsingin hovioikeuteen, kertoo Kuntaliiton johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff.

Kunnat päättivät luopua Lebedeffin mukaan kanteistaan, kun ne olivat perehtyneet hovioikeuden tuomioon, joka koski Metsähallituksen korvausvaatimuksia.

Valituksensa peruneet kunnat tyytyvät näin Helsingin käräjäoikeuden viime lokakuussa antamaan ratkaisuun. Käräjäoikeus hylkäsi kuntien yhteensä 5,6 miljoonan euron korvausvaatimukset Metsäliiton, Stora Enson ja UPM:n muodostaman kartellin aiheuttamista puukauppatulojen menetyksistä.

Vielä jatkoa pohtivien kuntien odotetaan tekevän päätöksensä kesäkuun loppuun mennessä.

Lebedeff ei halua arvioida päätösten suuntaa ja korostaa, että jokainen kunta tekee oman ratkaisunsa. Hän toteaa kuitenkin oikeuskuluriskin olevan sitä suurempi mitä pienempi on hovioikeuteen jatkavien kuntien määrä.

"Välttämättä näiden vielä jäljellä olevien kuntien ei kannata jatkaa oikeudenkäyntiä kuluriskin vuoksi."

Hovioikeus hylkäsi Metsähallituksen noin 125 miljoonan euron kanteen ja määräsi sen maksamaan metsäyhtiöiden oikeuskulut.

Oikeuskuluja Metsähallitukselle kertyi käräjä- ja hovioikeudesta yhteensä 22 miljoonaa euroa.

Kunnille käräjäoikeudesta tuli maksettavaksi kuluja yhteensä 10,8 miljoonaa euroa, josta kuntien omat oikeuskulut olivat 4,6 miljoonaa ja metsäyhtiöiden 6,2 miljoonaa euroa.

Kuntaryhmä pääsi sopuun UPM:n kanssa jo huhtikuussa. UPM päätti antaa kunnille anteeksi käräjäoikeuden kunnille määräämät yhtiön 2,1 miljoonan euron oikeuskulut, kun kunnat eivät enää vaadi UPM:ltä korvauksia hovioikeudessa.

Kun kuntien käräjäoikeudessa vaatimasta 5,6 miljoonan euron korvaussummasta vähennettiin UPM:n kanssa sovittu 2,3 miljoonaa euroa, laski kuntien hovioikeudessa vaatima summa 3,3 miljoonaa euroon eli selvästi pienemmäksi kuin oikeuskuluriski.

Vaadittava korvaussumma on edelleen pienentynyt, mutta kuluriski kuntaa kohti kasvanut, kun yli puolet kunnista on perunut kanteensa.

Metsähallitus ilmoitti maanantaina, että se anoo valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

Metsähallituksen asian mahdollista etenemistä korkeimpaan oikeuteen ei kuntien ryhmässä juurikaan pohdiskeltu, koska kunnat eivät olisi voineet odottaa korkeimman oikeuden päätöstä omien hovioikeutta koskevien jatkoratkaisujensa pohjaksi.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT